Til hovedinnhold
Viser 1031–1040 av 2384 treff.
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  ...hjelpemidler som skjermlesere, leselister og talesynteser men også hvis deler av innholdet streames og at nettilgangen dermed blir avgjørende for funksjonaliteten. Resultat Resultatet er en prosjektrapport ...
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  Det er uvanlig at barn får en TS diagnose før skolestart. I Norge er gjennomsnittsalderen ni år når diagnosen stilles. Bekymringer og spørsmål knyttet til tilstanden kan være til stede hos foreldre og ...
 • Søvn og små barn som er blinde

  22.05.2018 | Artikkel

  ...små barn som er blinde. Barn som er blinde, kan ha utfordringer med nattesøvnen. En grunn kan være at lyset har stor betydning for regulering av døgnrytmen. Døgnrytmen blir imidlertid også påvirket av ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Artikkel

  ...språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD), tidligere kalt spesifikke språkvansker har til felles at de har vedvarende vansker innenfor ulike språkområder. Dette kan være vansker med ordforrådet, grammatikk ...
 • Oppdage og kartlegge matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

  Det er viktig å sikre at elever som strever med forståelse og deltakelse i matematikkopplæringen oppdages tidlig. Da kan vi raskt få på plass relevante tiltak. Fasemodellen kan være en egnet metode for ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  04.08.2023 | Artikkel

  ...utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving og språk. Det er imidlertid viktig at man ikke venter på en diagnostisk utredning før individuelt tilpassede tiltak iverksettes.
 • Literacy

  09.06.2023 | Artikkel

  ...om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving. Dette er aktiviteter som gir den enkelte erfaringer som gjør at de kan oppdage og utforske skriftspråket sammen med andre som mestrer det. 
 • Om kombinerte sansetap og døvblindhet

  03.01.2024 | Artikkel

  ...hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg ...
 • Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Artikkel

  ...men desse blir ikkje alltid avdekte ved rutineundersøkingar. Det er derfor viktig å vere merksam på at nokre vanskar hos barnet kan komme av nedsett synsfunksjon. Jo tidlegare synsnedsetjinga blir oppdaga ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...versjon og som web-app på ni forskjellige språk, deriblant norsk. På nettsidene til utviklerne kan du lese mer om de ti funksjonene og se demonstrasjonsvideo for hver funksjon. KAT står for kognitiv affektiv ...