Til hovedinnhold
Viser 1331–1340 av 2345 treff.
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  ...nederlandsk. Internasjonalt samarbeid Arbeidet med å tilpasse CAT til alle disse språkene på en slik måte at de ulike versjonene av testen blir direkte sammenlignbare, har foregått innenfor rammene av COST-nettverket ...
 • Regelleker

  30.01.2018 | Kapittel

  ...struktur som gjør at mange barn med autisme opplever mestring. Spillene har ofte sterke visuelle stimuli og umiddelbare responser som vekker interesse. Det vil ofte være nødvendig at voksne skaper rammer ...
 • Practical Information

  25.03.2022 | Artikkel

  ...the screen and the streaming window will appear. Streaming will begin at 09:15 AM, and the conference will start automatically at 9:30 AM  The seminar language is English, but all presentations will be ...
 • Svaksyntmobilitet

  09.08.2023 | Kapittel

  Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...tilrettelegging i skolen. Tilretteleggingen skal bedre lese- og skriveferdigheter og kompensere for vansker slik at disse ikke hindrer læring. Temaside om digital lese- og skrivestøtte Kompensere for vanskene Digitale ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...teiknspråk og produsere læremiddel. Statped enkelt forklart Kommunar og fylkeskommunar har ansvaret for at barn og elevar med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging får gode, tilpassa barnehage- ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  kommuner og andre statlige etater. Kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt med oss når de mener at Statped har kompetanse som kan støtte dem i spesialpedagogiske individ- eller systemtjenester. Kva ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  ...stoppet alt opp. Hun var heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltagere i egen ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...forkant av utfordringene og møte dem på nye måter, sier Aas. Han legger ikke skjul på at interne samordningsbehov gjør at ikke alt er på plass for å ta imot kompetanseløftet. – Vi diskuterer blant annet samhandling ...