Til hovedinnhold
Viser 1331–1340 av 2439 treff.
 • Om deltidsopplæringen

  31.08.2023 | Kapittel

  ...overordnede ansvar for opplæringstilbudet, også når elevene er på en alternativ opplæringsarena. For at en elev skal kunne få opplæring på en alternativ opplæringsarena, må eleven ha et enkeltvedtak i tråd ...
 • JAWS programvindu

  04.09.2019 | Kapittel

  Programvinduet for JAWS gir tilgang til de fleste funksjonene og innstillingene i programmet. Du åpner programvinduet ved å klikke på JAWS-ikonet eller trykk Ins+J. Første valg i JAWS-menyen er Innstillinger ...
 • Oppgave - Lokalisasjon

  30.01.2023 | Kapittel

  ...å trene på avlesning av lokalisasjon. Til denne oppgaven trenger du noen rektangulære lapper. En blå, en grønn, en gul og en rød. Når du er klar, start den første videoen:  Det visuelle er grunnlaget for ...
 • Opplæring i punktskrift

  05.10.2023 | Kapittel

  ...nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift (§§ 2-14/3-10 i opplæringsloven). Å lære punktskrift er avgjørende for at eleven skal kunne ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge former for interaksjoner på tilsvarende måte ...
 • Nedsatt hørsel og tidlig innsats

  28.06.2016 | Artikkel

  ...uten at hørselstapet blir oppdaget. Med tiden vil noen barn også få endret hørsel. Statped tilbyr foreldre til barn med hørselstap og deres nettverk samtaler og bistand i den første tiden etter at et hørselstap ...
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  ...desired web page at www.statped.no with the Microsoft Edge browser. Select method A or B: A: Click the "Immersive Reader" icon in the "View site information" window (that is, where the URL is at the top of the ...
 • Om opplesning av tekst

  16.05.2024 | Kapittel

  Merk at de fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av ...
 • Eksempel på taktil bok med fokus på det taktile

  15.05.2024 | Kapittel

  For å illustrere at vi skal kjøre til butikken, er en del av et bilbelte valgt istedenfor å bruke en lekebil. Barnet som er blinde, har kanskje ingen erfaring med at en bil for eksempel har fire hjul og ...
 • Oppvarming på matte

  21.08.2023 | Kapittel

  ...øvelser gjennomføres på en matte.  Det er effektivt og energibesparende for eleven at øvelsene gjennomføres på ett sted, samt at eleven unngår å støte borti medelever.  Gjenta gjerne samme oppvarmingssekvens ...