Til hovedinnhold
Viser 1361–1370 av 2383 treff.
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...fritidsaktiviteter. Vi har vært inne på at direkte kommunikasjon er lettere, og har andre kvaliteter enn samtaler og deltakelse via tolk. Derfor må vi være oppmerksomme på at deltakelse med tolk ikke nødvendigvis ...
 • Lydbøker og digitale lærebøker

  05.10.2021 | Kapittel

  Lydbøkene kan blant annet lastes ned i appen Tibi (apps.apple.com). For å kunne låne bøker hos Tibi må du registrere deg på tibi.no. Tibi har en side med spørsmål og svar om appen Tibi (tibi.no). Statped produserer ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig vektlegge at arbeidsmåten gjerne kan ...
 • Regelleker

  30.01.2018 | Kapittel

  ...struktur som gjør at mange barn med autisme opplever mestring. Spillene har ofte sterke visuelle stimuli og umiddelbare responser som vekker interesse. Det vil ofte være nødvendig at voksne skaper rammer ...
 • Svaksyntmobilitet

  09.08.2023 | Kapittel

  Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...tilrettelegging i skolen. Tilretteleggingen skal bedre lese- og skriveferdigheter og kompensere for vansker slik at disse ikke hindrer læring. Temaside om digital lese- og skrivestøtte Kompensere for vanskene Digitale ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  ...stoppet alt opp. Hun var heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltagere i egen ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...forkant av utfordringene og møte dem på nye måter, sier Aas. Han legger ikke skjul på at interne samordningsbehov gjør at ikke alt er på plass for å ta imot kompetanseløftet. – Vi diskuterer blant annet samhandling ...
 • – Får lede dyktige dedikerte ansatte

  29.11.2022 | Artikkel

  ...med Statped. Nå, som ansatt i Statped, er jeg opptatt av at vi skal gi tjenester av høy kvalitet, forklarer Heidi Som leder er hun opptatt av at hver eneste medarbeider skal ta ut sitt potensiale til det ...