Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1471 - 1480 av 2126 treff.

 • Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

  24.04.2019 | Artikkel

  ...er å strukturere innsatsen Statped gjør for barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift. at barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen ...
 • Dialog før søknad

  08.09.2017 | Artikkel

  Statped ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss. Fagpersoner i Statped skal være tilgjengelig for kontakt om dette. Målet er blant ...
 • Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

  28.11.2016 | Artikkel

  ...opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemming. Generelt viser rapporten at det finnes mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder utviklet for barn med psykisk utviklingshemning ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  ...bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest. Lærer ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • Camilla og Morten - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. De fleste oppgavene er interaktive på den måten at elevene får umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Det er også ulike tegneoppgaver og ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir barnehagelærere og fagpersoner råd om hva ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...internasjonale morsmålsdagen.  - Det er viktig at samiskspråklige barn får muligheten til å lære på sitt eget språk og gjennom sin egen kultur. Det gjør at læringsutbyttet blir bedre, sier rådgiver ved ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...stoppet alt opp. Hun var heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kan ha et større språkproblem der flere språklige funksjoner er involvert. Det er derfor ikke uvanlig at et barn både har dysleksi og språkvansker. I tillegg til vansker med å lese og skrive har de utfordringer ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!