Til hovedinnhold
Viser 1651–1660 av 2436 treff.
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...barnehage og skole handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...med et nytt opplæringsspråk samtidig med at man begynner i barnehage eller skole vil det ta tid å lære både fag og det nye språket. Det må likevel ikke føre til at man venter med vurderinger og utprøvinger ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...arenaer og samarbeidsformer har mange usikkerhetsmomenter, men også handlingsrom for Statped. Jeg tror at både KD, KS og Udir er spente og forventningsfulle, sier Eide. Utfordrende – Statped må opptre på flere ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Disse samtalene hadde vi ca. tre ganger i halvåret. Jeg ble trygg på at det jeg foretok meg med barnet var en god fremgangsmåte.  Jeg ser at jeg benyttet mindre stemme og flere elementer fra tegnspråk ettersom ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...hermet pekingen hennes som om å fortelle at jeg også var opptatt av det hun var opptatt av. Da hun så på meg, ga jeg henne det hun pekte på. I videoen ser vi at hun peker mot veggen, der henger det en pose ...
 • Initiativ

  27.06.2023 | Kapittel

  ...klassen skal ha aktiviteter som innebærer samspill og sosial interaksjon, er det viktig å være klar over at eleven kan ha utfordringer med å holde oversikt høyt tempo store grupper høye krav til presisjon Eleven ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...bokstavere ord i håndflaten eller bruke håndalfabetet i norsk tegnspråk. Smake på ord Det en god metode at barnet utnytter den sterke følsomheten vi alle har i munnhulen til å «smake» på bokstaver og ord. Ved ...
 • Skoletilbud

  06.06.2023 | Artikkel

  ...med tegnspråkopplæring på skoler med god hørsels- og tegnspråkfaglig kompetanse. Det er en hovedregel at foreldre bestemmer opplæringsspråk. Heltids- og deltidsopplæring ved Statped A. C. Møller skole er ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...fremme og forsterke norsk tegnspråk i barnehagen og grunnopplæringen. Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset ...