Til hovedinnhold
Viser 1671–1680 av 2436 treff.
 • Syntese

  30.05.2023 | Kapittel

  ...ferdighet å ha når man skal stave eller skrive ord. Dette kalles analyse. For eksempel kan det være at eleven først lytter ut første lyden i ordet «sol» til lyden, og etter hvert kan dele ordet opp i enkeltlydene ...
 • Dysleksi og andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...kan ha et større språkproblem der flere språklige funksjoner er involvert. Det er derfor ikke uvanlig at et barn både har dysleksi og språkvansker. I tillegg til vansker med å lese og skrive har de utfordringer ...
 • Målinger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...taktile litermål eller tilsvarende redskaper med visuell forsterkning. Det er viktig å være oppmerksom på at taktile måleredskaper vil kunne gi mindre nøyaktige målinger. Eleven kan derfor også ha behov for å ...
 • Likevektsansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hodets posisjon i forhold til tyngdekraften, den forteller oss hva som er opp og ned og er viktig for at vi skal kunne holde oss oppreist. Denne sansen har en tett forbindelse med synssansen, og hjelper oss ...
 • Struktur og forutsigbarhet

  23.10.2023 | Kapittel

  Det kan også oppleves som mer utrygt. For at eleven skal kunne bruke så mye som mulig av sin kognitive kapasitet på selve læringsarbeidet, er det derfor viktig at opplæringen er strukturert og forutsigbar ...
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk samanheng

  07.06.2023 | Kapittel

  ...læringsressurs som forklarer ulike delfunksjonar av synssansen. Intensjonen med læringsressursen er at skular som har elevar med svaksynthet eller hjernerelaterte synsvanskar, skal få eit betre grunnlag ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...og øke sjansen for å nå målene i rehabiliteringen. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. Instansene innen opplæring er: Barnehage Skole PPT (kommunalt ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  ...ferdigheter også i tegnspråk avgjørende for læring i alle fag. Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...av retten til opplæring etter §§ 2-14 og 3-10 og hvem som eventuelt skal gi opplæringen hospitering at eleven skal bli kjent på den nye skolen mobilitetsopplæring før overgang Overgang til videregående ...
 • – Meiningsfull utdanning

  12.03.2024 | Artikkel

  ...studiet er praksisnært og relevant, seier Horstad. Ho samarbeidde med Statped frå før, og no opplever ho at koplinga mellom teori og praksis er tett. Dette er den store skilnaden frå tidlegare studiar. – Planen ...