Til hovedinnhold
Viser 1681–1690 av 2398 treff.
 • Ledsaging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...er eleven avhengig av ledsager for å mestre og oppnå målene om initiativ og innsats. Det er et mål at eleven utfører aktivitetene mest mulig selvstendig eller sammen med medelever. Ledsagerens rolle er ...
 • Punktskrift i matematikk for foreldre

  16.01.2024 | Kapittel

  ...tall i punktskrift på skolen. Her får en vite hvordan eleven lærer å skrive matematikk på skolen slik at en lettere kan følge med på skolearbeidet de første skoleårene. Punktskrift ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  Microcephali, som betyr lite hode, innebærer at hjernens vekst forstyrres i fosterlivet og i de første leveårene. Siden hjernen ikke vokser slik den skal så vokser heller ikke hodet. Microcephali forekommer ...
 • Monosomi 21

  10.06.2020 | Kapittel

  ...født med ganespalte. Barna har gjerne nedsatt syn som følge av misdannelser i øyene, som for eksempel at regnbuehinnen ikke er lukket. Ca. 40 % av barna med monosomi 21 har en hørselsnedsettelse.
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være: Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter etter at et hørseltap har oppstått. Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...inneber endring, og dette er ansvaret til alle. Ved å gå gjennom hindringar for at eit barn kan delta, kan barnehagen oppdage at arbeidsmåtar, organisering og innhald i seg sjølv kan vere eit hinder. Dette ...
 • Analyse

  30.05.2023 | Kapittel

  ...ferdighet å ha når man skal stave eller skrive ord. Dette kalles analyse. For eksempel kan det være at eleven først lytter ut første lyden i ordet «sol» til lyden, og etter hvert kan dele ordet opp i enkeltlydene ...
 • Fra bruker til deltaker

  07.02.2022 | Kapittel

  ...alle som deltar i samtalen. Haualand, Nilsson & Raanes (2020) viser til at det å bruke en tolk, gjenspeiler en forståelse av at vi kan sende budskapet vårt frem og tilbake gjennom tolken. Som om tolken ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Hørselshemmede barn må på samme måte som hørende barn oppleve repetisjoner i språkinnlæringen. De må få se at tegnet bli utført mange ganger, et par ganger er ikke nok. Det er viktig å benytte hendelser som skjer ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Tegningen ble en støtte for oss begge til å gjenfortelle dagens tur i skogen. I videoen nedenfor ser man at jeg hermer eller følger hennes intensitet når hun gjør tegnet TRIKK. Jeg gjør tegnet mange ganger og ...