Til hovedinnhold
Viser 1701–1710 av 2397 treff.
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk samanheng

  07.06.2023 | Kapittel

  ...læringsressurs som forklarer ulike delfunksjonar av synssansen. Intensjonen med læringsressursen er at skular som har elevar med svaksynthet eller hjernerelaterte synsvanskar, skal få eit betre grunnlag ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  07.09.2023 | Artikkel

  ...two students at the same time, in very different settings but it gave me an opportunity to reflect on similarities and differences in instructional methods and learning styles. And to look at challenges ...
 • Video transcription Astrid K. Vik, Gro Aasen, Silje Benonisen

  07.09.2023 | Artikkel

  ...observations from activities connected to early intervention, and they also provide data during participation at the two-day workshop. Now, Gro will continue with the results from the project and some examples of ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...av retten til opplæring etter §§ 2-14 og 3-10 og hvem som eventuelt skal gi opplæringen hospitering at eleven skal bli kjent på den nye skolen mobilitetsopplæring før overgang Overgang til videregående ...
 • – Meiningsfull utdanning

  12.03.2024 | Artikkel

  ...studiet er praksisnært og relevant, seier Horstad. Ho samarbeidde med Statped frå før, og no opplever ho at koplinga mellom teori og praksis er tett. Dette er den store skilnaden frå tidlegare studiar. – Planen ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...og øke sjansen for å nå målene i rehabiliteringen. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. Instansene innen opplæring er: Barnehage Skole PPT (kommunalt ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  ...ferdigheter også i tegnspråk avgjørende for læring i alle fag. Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...two students at the same time, in very different settings but it gave me an opportunity to reflect on similarities and differences in instructional methods and learning styles. And to look at challenges ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...technology. I was teaching Slovene language and art, at Center Iris Institute for blind and partially sighted children in Ljubljana. Now I'm professor at the Faculty of Education University Primorska. I teach ...
 • Video transcription Astrid K. Vik, Gro Aasen, Silje Benonisen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...observations from activities connected to early intervention, and they also provide data during participation at the two-day workshop. Now, Gro will continue with the results from the project and some examples of ...