Til hovedinnhold
Viser 1721–1730 av 2447 treff.
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...på skolen etablerer det nye relasjoner i nye omgivelser. God tilrettelegging kan være avgjørende for at barnet får en positiv start allerede fra første skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...brannbil i barnehagen osv. kan det inspirere det blinde barnet til lek. Det må tilrettelegges slik at det blinde barnet får oppleve og lære ved å kjenne, lukte og utføre selv sammen med jevnaldregruppa ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...sørsamisk. Leseprøven består av en rekke korte meningsfulle setninger. Disse setningene er såpass enkle at de tilsvarer lesenivået for elever på 3. trinn. Testen kan like gjerne brukes på ungdommer og voksne ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  07.09.2023 | Artikkel

  ...in adults. In 2019, we developed a self-study training to learn to read tactile images people can do at home. The cover of the tactile volume is shown on the slides. It consists of 10 lessons, each with ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  18.04.2021 | Artikkel

  ...in adults. In 2019, we developed a self-study training to learn to read tactile images people can do at home. The cover of the tactile volume is shown on the slides. It consists of 10 lessons, each with ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  De fleste med TS har ulike former og grader av sameksisterende tilstander. Studier viser til at 85-90 prosent har andre vansker i tillegg til TS. Komorbiditet brukes ofte som begrep når det foreligger ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...dytter meg overende. Vi ler. Her opplever hun at hun har «makt» til å endre noe, og jeg viser at det er gøy!   Råd 4, video 1 Måltidet ble tilrettelagt slik at mat og drikke ble stilt opp på bordet utenfor ...
 • Rette feilskrevet tekst med tastene Slett bakover og Delete

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tegnet til venstre for markøren: Slett bakover Slette tegnet som markøren står på: Delete Det er viktig at eleven forstår denne forskjellen. Lag oppgaver der eleven skal rette tekst ved å bruke begge metoder ...
 • 2.7 Taktil overfølsomhet: Når berøring er utfordrende

  03.03.2024 | Kapittel

  ...handlinger og opplevelser vi har. I likhet med øyet kan hånden anses som et helhetlig sanseorgan, i og med at kunnskapsberøring, eller berøring for å innhente informasjon primært skjer gjennom hånden. Innhold ...
 • 3.3 Visuelle virkemidler, effektivisere kommunikasjon

  11.06.2024 | Kapittel

  I tillegg til at vi låner tegnene fra norsk tegnspråk, låner vi også noen andre visuelle virkemidler når vi bruker tegn-til-tale.  Vi vil her trekke fram mimikk, nikke og riste på hodet, spørsmålsstilling ...