Til hovedinnhold
Viser 1721–1730 av 2358 treff.
 • Hva er tics?

  18.10.2021 | Kapittel

  ...kan gå en stund, men ganske raskt opplever man ubehag og en sterk trang til å blunke. Mange opplever at tics øker på i situasjoner hvor man er spent eller nervøs. I aktivitet som krever vedvarende konsentrasjon ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  ...er på ingen måte å anse som en fasit, men må betraktes som innspill som du kan ta stilling til. De svaksynte og blinde personene du møter i noen av videoene, trekker fram flere viktige forhold. De ber om ...
 • HoloLens i undervisningen

  27.06.2018 | Video

  ...lære ved bruk av HoloLens og mr-teknologi. HoloLens er en brille som legger digitalt innhold til det du ser i omgivelsene rundt deg. Teknologien kalles Mixed Reality (MR). MR-teknologien kan skape nye pedagogiske ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...fagpersoner. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen din. Dersom du blir fulgt opp av privatpraktiserende logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  ...regneuttrykket uten = fra Word): =75*5 La Excel regne ut og vise svaret: Enter (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen). Kopier eller klipp ut svaret: Ctrl+c eller Ctrl+x Skift deretter ...
 • Word

  10.09.2019 | Kapittel

  Alle hurtigtaster for Windows og Office (se over) gjelder også i Word. I tillegg kan du bruke følgende hurtigtaster: Bytt mellom åpne Word-dokumenter: Ctrl+F6 Endre skrifttype: Ctrl+Shift+f Endre skriftstørrelse: ...
 • Å spise sammen – den eldste og mest naturlige inkluderingsarena

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...materiell og konkrete tiltak som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser. Et utvalg over materiell som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring: Sørg for at elevene får tilstrekkelig tid til å arbeide med hver del av lærestoffet. Arbeid systematisk med de ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna verken kan oppfatte alle lydlige forskjeller eller produsere lydene riktig. De vil derfor forenkle ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...