Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2435 treff.
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede i regnearket. Slik informasjon kan du også få med skjermleser, men du må da: Bruke innstillinger på leselisten Bruke syntetisk tale Bruke kommandoer i s ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  Tidlig innsats i regning kan være viktigere enn det mange har antatt til nå. Noen undersøkelser viser at barns ferdigheter i matematikk i 5-6 års alderen er det som har mest å si for senere skoleprestasjoner ...
 • Ulike måter å betjene

  20.03.2023 | Kapittel

  ...funksjonelle og så lite krevende for personen som mulig. Det er viktig at en i forkant kartlegger, og at det blir lagt vekt på at all betjening må læres. Sett derfor av tid der dere spesifikt gir opplæring ...
 • Kombinasjonen av flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med opplæringsspråket (norsk/samisk), eller om det foreligger spesielle vansker. Forskning tyder på at det å måtte forholde seg til eller lære flere språk ikke forsinker utvikling eller gjør det vanskeligere ...
 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  ...barnehagen. Pedagoger i barnehage erfarer at nesten halvparten av barna i barnehagen til tider kan vise så stor grad av uoppmerksom, hyperaktiv og impulsiv atferd, at disse atferdstrekkene kan bli tolket som ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...på skolen etablerer det nye relasjoner i nye omgivelser. God tilrettelegging kan være avgjørende for at barnet får en positiv start allerede fra første skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...brannbil i barnehagen osv. kan det inspirere det blinde barnet til lek. Det må tilrettelegges slik at det blinde barnet får oppleve og lære ved å kjenne, lukte og utføre selv sammen med jevnaldregruppa ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...sørsamisk. Leseprøven består av en rekke korte meningsfulle setninger. Disse setningene er såpass enkle at de tilsvarer lesenivået for elever på 3. trinn. Testen kan like gjerne brukes på ungdommer og voksne ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  07.09.2023 | Artikkel

  ...in adults. In 2019, we developed a self-study training to learn to read tactile images people can do at home. The cover of the tactile volume is shown on the slides. It consists of 10 lessons, each with ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  18.04.2021 | Artikkel

  ...in adults. In 2019, we developed a self-study training to learn to read tactile images people can do at home. The cover of the tactile volume is shown on the slides. It consists of 10 lessons, each with ...