Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2358 treff.
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning for om de velger å ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...vanlige noter har også punktskrift andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten ...
 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Intensjonen med heftet er å gi praktiske og enkle råd om hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at blinde og sterkt svaksynte når kompetansemålene for faget musikk. Heftet kan også brukes i andre sammenhenger ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  ...bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest. Lærer ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn. Noen ganger er det behov for å skjerme ...
 • Camilla og Morten - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. De fleste oppgavene er interaktive på den måten at elevene får umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Det er også ulike tegneoppgaver og ...
 • 8-punkts punktskrift – for lesing på leselist

  28.03.2023 | Kapittel

  Når man jobber med digitale enheter og leselist, kan det være hensiktsmessig at ett tegn på skjermen tilsvarer ett tegn på leselisten. For å kunne uttrykke alle symboler med ett tegn, utvides punktskriftcellen ...
 • Smal passasje

  08.08.2023 | Kapittel

  ...eller er trengsel, bør eleven gå inn bak ledsageren uten å slippe ledsagerens arm. Ledsageren markerer at det kommer en smal passasje ved å føre sin strake ledsagerarm bak på ryggen. For å unngå å tråkke på ...
 • Snu 180 grader

  08.08.2023 | Kapittel

  ...ledsageren ønsker å snu 180 grader, kan det gjøres slik: Eleven og ledsageren snur seg mot hverandre slik at de står ansikt til ansikt. Eleven slipper ikke ledsageren. Eleven tar rundt ledsagerens frie arm med ...
 • Punktskriftsystemet

  23.10.2023 | Kapittel

  ...berøring med fingertuppene. Punktskrift brukes av barn, unge og voksne som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte. Skriftsystemet brukes over hele verden og har ...