Til hovedinnhold
Viser 1751–1760 av 2447 treff.
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...mulighet for å differensiere undervisningen. Ressurser og oppgaver som tildeles elevene kan tilpasses slik at de møter de ulike behovene i klasserommet. Videre frigjør omvendt undervisning læreren fra rollen som ...
 • Tilpasninger - moderat synshemmede

  19.08.2021 | Kapittel

  ...kan man erfare at ressurser blir umulig å bruke med høykontraste farger. Eksemplet under er fra Gyldendals skolestudio, Multi, 2. trinn. Her skal eleven velge knapper i en rekkefølge slik at figuren Robi ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...vansker hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, som regel har vansker innenfor flere ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...pedagog eller andre som eleven har en god relasjon til. I tillegg til å delta i møter, er det anbefalt at det føres samtaler med eleven alene. Eleven kjenner sin egen situasjon, og har detaljert innsikt i ...
 • Kommandoer på skjermen

  20.02.2024 | Kapittel

  ...liste over kommandoer du kan bruke for å navigere på skjermen, for å få lest opp tekst og for å utføre ulike handlinger. En tilsvarende oversikt for kommandoer på leselist finner du i kapitlet Punktskrift ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede i regnearket. Slik informasjon kan du også få med skjermleser, men du må da: Bruke innstillinger på leselisten Bruke syntetisk tale Bruke kommandoer i s ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  heshet eller ubehag i strupen, uten at det er tegn til endringer eller sykdom på stemmebånd eller i strupen. Afoni Afoni betyr bortfall av stemmen og innebærer at man ikke får til å bruke sin vanlige ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...taleproduksjon forutsetter artikulatorisk presisjon. Det betyr at man må kunne lage språklyder med ulike artikulasjonsmåter og artikulasjonssted. Videre at lyder og stavelser produseres med riktig trykk, styrke ...
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  ...laryngeal obstruction) og innebærer at pustevanskene utløses ved fysisk anstrengelse. Både ILO og EILO kan oppstå på to nivåer i strupen: Enten på stemmebåndsnivå ved at stemmebåndene lukker seg i stedet ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter (skolefag, fysiske aktiviteter) og kan læres gjennom målrettet arbeid. Det er viktig å huske at sosial kompetanse utvikler seg over tid. Tiltak som iverksettes for å utvikle elevenes sosiale kompetanse ...