Til hovedinnhold
Viser 1751–1760 av 2358 treff.
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og bevegelsesmønster slik at det hemmer egenkontroll og initiativ. I verste fall kan det bidra til utrygghet. Hvis den voksne ikke ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  ...krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et tett samarbeid mellom medisinsk, psykologisk og pedagogisk fagmiljø må foreligge for å utrede APD ...
 • eSpeak

  12.05.2015 | Kapittel

  TTS-motor med støtte for en lang rekke språk. eSpeak er helsyntetisk, dvs. at stemmene ikke er basert på menneskelige stemmer. Dette gjør at eSpeak er liten og responderer uhyre raskt. Uttalen er tydelig, men ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  18.04.2021 | Artikkel

  Sandhaug. I am the Project Manager for this project and I work as a Senior Advisor at the Department of Development and Research at Statped. Together with three of my colleagues, I will be talking to you about ...
 • Video transcription Sophie Blain

  18.04.2021 | Artikkel

  ...a snail when suddenly, they bump into each other. First, they look at each other surprised, and then loved, and loved. Since then, at each recess, they would observe ladybugs, leaves, stones. Nature has ...
 • 2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

  14.12.2023 | Kapittel

  ...rådgivningen skal bidra til at felles mål i samarbeidsplanen blir nådd. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til utfordringer som kan forklares av ADHD. Med komorbiditet menes at tilstandene ADHD og dysleksi kan fremstå sammen og samtidig, uten at de forårsaker hverandre. Man vet derimot lite om de påvirker hverandre ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...erfaringsgrunnlag som det ikke tas hensyn til i undervisningen? Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tekniske delen av skrivingen. Dette handler om at vi vet hvilke lyder som tilhører de ulike bokstavene og hvilken rekkefølge bokstavene har i ord, og at vi har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ...