Til hovedinnhold
Viser 1761–1770 av 2358 treff.
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det folk først trodde. I denne filmen intervjues foreldre, pedagoger ...
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  ...hyppig nattevåk som vedvarer etter at barnet er blitt seks måneder. Mellom 20 og 40 prosent av barn i sped- og småbarnsalder har så store utfordringer med nattesøvnen at familien opplever det som et problem ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...pekefingrene som er best å bruke for eleven. Det er viktig at eleven lærer å holde alle fingrene på tastaturet hele tiden. Det er også viktig at eleven lærer å skrive med jevn rytme og flyt.  Eleven trenger ...
 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel. Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting ...
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...av undervisningen. Dette kan gjerne nedfelles i en årsplan. Det bør tilstrebes at eleven får en ekstra pedagogressurs, og at det settes av tid til felles planlegging og fordeling av ansvar. Planlegging gir ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...flerregional behandlingstjeneste, og Statped har en rolle i begge disse. Litt forenklet kan det forklares slik at kirurgi og kontroller relatert til ansiktsvekst, tannforhold og hørsel finner sted på sykehusene, mens ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...for tolking mellom talespråk og tegnspråk. Den store forskjellen er at minoritetsspråklige barn etter hvert vil lære seg norsk, og at tolkebehovet ikke trenger å være langvarig. Døve/hørselshemmede barn ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...pedagog eller andre som eleven har en god relasjon til. I tillegg til å delta i møter, er det anbefalt at det føres samtaler med eleven alene. Eleven kjenner sin egen situasjon, og har detaljert innsikt i ...
 • Tips til fordypning på literacy

  30.05.2023 | Kapittel

  ...og programmer som kan benyttes i arbeid med literacy. Vi anbefaler deg å bruke apper du selv kjenner godt, og som du vet hensikten med. Finn ut mer om ulike apper på appbiblioteket: Appbiblioteket – En ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...av to hovedområder, avkoding og forståelse. Avkoding innebærer å lese ord og setninger riktig, uten at det i seg selv krever oppmerksomhet og anstrengelse. Å forstå innebærer å kunne hente ut riktig informasjon ...