Til hovedinnhold
Viser 1791–1800 av 2447 treff.
 • Beskrivelse av ukjente omgivelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...holder brukbar hygienisk standard, bør ledsageren informere om dette slik at eleven kan ta nødvendige forhåndsregler. Vær oppmerksom på at det er enklere å orientere seg i rom som er små og der avstanden mellom ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...
 • Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering

  30.11.2022 | Veileder

  ...barn som skal lære punktskrift senere i livet. Målet er at den kan inspirere til å sette i gang med forberedende punktskriftaktiviteter slik at punktskrift får en naturlig plass i barnets liv. Veilederen ...
 • Alfabet + bilder

  17.06.2022 | Kapittel

  ...ord. På grunn av sterkt redusert arbeidsminne, er framgangen liten. Vi innstiller oss mer og mer på at hjelpemidler blir en del av livet. Vi har derfor laget et bokstavark som han bruker når han leser og ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...jobbet med å knytte teori om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag. Mål for prosjektet: Økt ...
 • Innledning

  11.05.2015 | Kapittel

  ...valgt å benytte Android, er Asus, HTC, LG, Samsung og Sony. Lenge var det nærmest opplest og vedtatt at tilgjengeligheten for blinde var relativt dårlig i Android, sammenlignet med tilgjengeligheten i iOS-produktene ...
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...på følelsene og til å gjøre det enklere å dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og bevegelsesmønster slik at det hemmer egenkontroll og initiativ. I verste fall kan det bidra til utrygghet. Hvis den voksne ikke ...