Til hovedinnhold
Viser 1801–1810 av 2397 treff.
 • Utredning av døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres med døvblindhet. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsmidler og de kan deles inn i to kategorier: De høyteknologiske hjelpemidlene kjennetegnes ved at de har mange valgmuligheter og ofte en avansert teknologi. De lavteknologiske er enklere i bruk, men ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...av et bilde. Det er ord som kjøttmeis eller hengelås. Disse uttrykkene er plassert etter 3 og viser at svaret skal ha tre poeng  Normalbegrep er den mest vanlige benevnelsen en kan vente av barn i 6 – 7 ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  ...bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest. Lærer ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn. Noen ganger er det behov for å skjerme ...
 • Camilla og Morten - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. De fleste oppgavene er interaktive på den måten at elevene får umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Det er også ulike tegneoppgaver og ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir barnehagelærere og fagpersoner råd om hva ...
 • Jeg er Silje – en film om brukermedvirkning

  13.12.2023 | Kapittel

  ...empatisk jente. Hun har Downs syndrom og nedsatt hørsel. Hun og de som er rundt henne, må bruke tegn for at hun skal forstå og bli forstått. Siljes stemme og medvirkning er avgjørende for et godt opplæringstilbud ...
 • Syn og hørsel hos eldre

  21.09.2023 | Kapittel

  ...og hørsel blir redusert hos de fleste av oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller ...
 • About Tactile reading

  11.02.2021 | Artikkel

  ...countries. The program offered two keynote speakers, four plenary sessions and 37 parallel sessions. At the time being we are working on the evaluation report, which will be published later. 2025 The third ...