Til hovedinnhold
Viser 1801–1810 av 2435 treff.
 • Goldenhar syndrom (hemifacial mikrosomi)

  10.06.2020 | Kapittel

  Goldenhar syndrom er en medfødt misdannelse av hodet/ansiktet som kjennetegnes ved at de to ansiktshalvdelene er ulikt utviklet. Det er store variasjoner av omfang og alvorlighetsgrad av sykdommen blant ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  uavhengig av kognitive evner. Misforståelser oppstår ofte, både av faglig og sosial karakter. For at eleven skal få utnyttet og vist sitt faglige potensiale, er det nødvendig med tydelig og konkret kommunikasjon ...
 • Utredning av døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres med døvblindhet. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsmidler og de kan deles inn i to kategorier: De høyteknologiske hjelpemidlene kjennetegnes ved at de har mange valgmuligheter og ofte en avansert teknologi. De lavteknologiske er enklere i bruk, men ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...av et bilde. Det er ord som kjøttmeis eller hengelås. Disse uttrykkene er plassert etter 3 og viser at svaret skal ha tre poeng  Normalbegrep er den mest vanlige benevnelsen en kan vente av barn i 6 – 7 ...
 • Smal passasje

  08.08.2023 | Kapittel

  ...eller er trengsel, bør eleven gå inn bak ledsageren uten å slippe ledsagerens arm. Ledsageren markerer at det kommer en smal passasje ved å føre sin strake ledsagerarm bak på ryggen. For å unngå å tråkke på ...
 • Snu 180 grader

  08.08.2023 | Kapittel

  ...ledsageren ønsker å snu 180 grader, kan det gjøres slik: Eleven og ledsageren snur seg mot hverandre slik at de står ansikt til ansikt. Eleven slipper ikke ledsageren. Eleven tar rundt ledsagerens frie arm med ...
 • Punktskriftsystemet

  23.10.2023 | Kapittel

  ...berøring med fingertuppene. Punktskrift brukes av barn, unge og voksne som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte. Skriftsystemet brukes over hele verden og har ...
 • Jeg er Silje – en film om brukermedvirkning

  13.12.2023 | Kapittel

  ...empatisk jente. Hun har Downs syndrom og nedsatt hørsel. Hun og de som er rundt henne, må bruke tegn for at hun skal forstå og bli forstått. Siljes stemme og medvirkning er avgjørende for et godt opplæringstilbud ...
 • Syn og hørsel hos eldre

  21.09.2023 | Kapittel

  ...og hørsel blir redusert hos de fleste av oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller ...