Til hovedinnhold
Viser 1811–1820 av 2397 treff.
 • About Tactile reading

  11.02.2021 | Artikkel

  ...countries. The program offered two keynote speakers, four plenary sessions and 37 parallel sessions. At the time being we are working on the evaluation report, which will be published later. 2025 The third ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...planlegge i god tid for blinde barn. I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole ...
 • 1.3 Sirkel i sirkelen

  04.03.2024 | Kapittel

  ...målene til Samlingsstunden er at hvert barn blir vant med gruppeinteraksjon gjennom turtaking og samarbeid, og sirkel-i-sirkelen er der dette skjer.   Meningen med sirkelen er at alle kan:  være deltakende ...
 • Berøringssansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...men omfatter allikevel mer enn selve huden.  I tilretteleggingen rundt et barn er det viktig å vite at: Berøringssansen kan fungere uavhengig av synet når vi for eksempel stikker hånden ned i en lomme eller ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...er hvordan det kan tilrettelegges slik at blinde barn også kan bli inspirert og med glede ønske å delta i lek med jevnaldrende.  Forutsetningen for å lykkes er at det blinde barnet lærer å leke de samme ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.  Høyrselskompetanse hos leiarar, ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  Idealet i den norske skolen er at alle elevar skal inkluderast i eit fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen ovanfor ei stor utfordring og mange strever ...
 • Dette er skrivetrappen – en utviklingsskala til hjelp i kartlegging av skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...med bokstaver gruppert i «ord», det vil si med mellomrom mellom minst to grupper av bokstaver, uten at ordene er forståelige 5. Ett forståelig ord Rekker med bokstaver gruppert i «ord», og med ett forståelig ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...pekefingrene som er best å bruke for eleven. Det er viktig at eleven lærer å holde alle fingrene på tastaturet hele tiden. Det er også viktig at eleven lærer å skrive med jevn rytme og flyt.  Eleven trenger ...
 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel. Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting ...