Til hovedinnhold
Viser 1821–1830 av 2433 treff.
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  Idealet i den norske skolen er at alle elevar skal inkluderast i eit fagleg, kulturelt og sosialt fellesskap. Med eit stort mangfald i elevgruppa står skolen ovanfor ei stor utfordring og mange strever ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...planlegge i god tid for blinde barn. I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole ...
 • 1.3 Sirkel i sirkelen

  04.03.2024 | Kapittel

  ...målene til Samlingsstunden er at hvert barn blir vant med gruppeinteraksjon gjennom turtaking og samarbeid, og sirkel-i-sirkelen er der dette skjer.   Meningen med sirkelen er at alle kan:  være deltakende ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...vanlige noter har også punktskrift andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten ...
 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Intensjonen med heftet er å gi praktiske og enkle råd om hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at blinde og sterkt svaksynte når kompetansemålene for faget musikk. Heftet kan også brukes i andre sammenhenger ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  ...bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest. Lærer ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn. Noen ganger er det behov for å skjerme ...
 • Camilla og Morten - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. De fleste oppgavene er interaktive på den måten at elevene får umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Det er også ulike tegneoppgaver og ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir barnehagelærere og fagpersoner råd om hva ...
 • 8-punkts punktskrift – for lesing på leselist

  28.03.2023 | Kapittel

  Når man jobber med digitale enheter og leselist, kan det være hensiktsmessig at ett tegn på skjermen tilsvarer ett tegn på leselisten. For å kunne uttrykke alle symboler med ett tegn, utvides punktskriftcellen ...