Til hovedinnhold
Viser 1831–1840 av 2384 treff.
 • Barn og tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...barn, går for de aller fleste barn veldig bra. Det er viktig at barnehagen er oppmerksom på barnets kombinerte syns- og hørselsvansker, og at de som arbeider der får tilstrekkelig veiledning fra fagfolk ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  22.08.2023 | Kapittel

  Bakgrunnsstøy kan medføre at et barn med både nedsatt syn og hørsel får reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker ...
 • 2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

  14.12.2023 | Kapittel

  ...rådgivningen skal bidra til at felles mål i samarbeidsplanen blir nådd. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging ...
 • Hjernerelaterte synsvanskar

  28.09.2023 | Kapittel

  ...er den vanlegaste årsaka til synsnedsetjingar hos barn i den vestlege verda. At ein synsvanske er hjernerelatert, betyr at synsnedsetjinga kjem av skadar i synsbanane, synssenteret og andre område i hjernen ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  07.09.2023 | Artikkel

  Sandhaug. I am the Project Manager for this project and I work as a Senior Advisor at the Department of Development and Research at Statped. Together with three of my colleagues, I will be talking to you about ...
 • Video transcription Sophie Blain

  07.09.2023 | Artikkel

  ...a snail when suddenly, they bump into each other. First, they look at each other surprised, and then loved, and loved. Since then, at each recess, they would observe ladybugs, leaves, stones. Nature has ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til utfordringer som kan forklares av ADHD. Med komorbiditet menes at tilstandene ADHD og dysleksi kan fremstå sammen og samtidig, uten at de forårsaker hverandre. Man vet derimot lite om de påvirker hverandre ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...erfaringsgrunnlag som det ikke tas hensyn til i undervisningen? Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tekniske delen av skrivingen. Dette handler om at vi vet hvilke lyder som tilhører de ulike bokstavene og hvilken rekkefølge bokstavene har i ord, og at vi har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ...