Til hovedinnhold
Viser 1941–1950 av 2384 treff.
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...sikre at de får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters viktig. Det er også viktig at eleven ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...den andre et tak av betong og et hardt flislagt gulv Harde overflater reflekterer lyd i rom og gjør at det tar lengre tid før lyd dempes. Tale består av vokaler og konsonanter. Vokaler er lette å oppfatte ...
 • Min stammebok

  03.06.2021 | Bok/hefte

  ...lage elektroniske bøker. Man kan enkelt ta i bruk tekst, lyd, bilde, video og tegninger. Under kan du laste ned en mal som man kan tilpasse etter eget ønske.  Min stammebok.epub Se i boka i Book Creator ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  Allerede på åtti-tallet ble skriveformelen utformet (Juel, 1988). Denne teoretiske modellen viser at alfabetiske ferdigheter, som å koble fonem med grafem, og språklig kunnskap er nødvendig for å skrive ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  Felles oppmerksomhet vil si at voksen og barn har oppmerksomheten rettet mot samme gjenstand, hendelse eller aktivitet. Dette betyr at to eller flere personer deler en opplevelse. Seende barn får som oftest ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøke opplæringen eleven har vært en del av. Hvordan har undervisningen vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person delta i læringsfellesskap lære fag Dersom undervisningen har vært ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet ...
 • Tilrettelegge for et godt visuelt miljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...er viktig for alle barn, men spesielt viktig for de med nedsatt syn. Et godt tilrettelagt miljø gjør at eleven: får bedre oversikt kan bevege seg tryggere og sikrere blir mer selvstendig blir mer uavhengig ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...uttrykkene. hjelpe nærpersoner med aktivt å forholde seg til disse spontane kroppslige uttrykkene, slik at de blir henvendte og oppmerksomhetsrettede gestuelle ytringer. å hjelpe partnere til å språkliggjøre ...
 • Mistanke om hjernerelaterte synsvanskar (CVI)

  23.10.2023 | Kapittel

  Dersom synsundersøkingar viser at det ikkje er ein skade i auga, kan det vere grunn til å mistenkje at dei synsmessige utfordringane kjem av ein hjernerelatert synsvanske (CVI). Det gjeld til dømes viss ...