Til hovedinnhold
Viser 1951–1960 av 2383 treff.
 • Nedsatt syn

  02.12.2020 | Kapittel

  ...har rammer, tabeller, bilder og illustrasjoner og i en tilrettelagt Daisy-lydbok er det “ryddet” slik at det er enklere å få sammenheng i teksten. Elever med synstap kan også ha behov for en spesiell avspiller ...
 • Eksempel

  24.09.2018 | Kapittel

  ...jeg en madrass hvor jeg lekte hermeleker med henne. I rommet var det ingen leker, da hovedmålet var at hun skulle bli interessert i samspill med meg. I denne videoen viser jeg hvordan jeg fikk henne til ...
 • Organisering ved ballspill

  17.08.2023 | Kapittel

  ...syn blir værende på stasjonen med styrketrening. Alternativt kan klassen deles i fire grupper slik at eleven kan veksle mellom to ulike aktiviteter. ballspill ...
 • Kartlegging

  16.03.2023 | Kapittel

  ...ordforråd i starten om personen er på et tidlig kommunikativt nivå. Løsningen må også kunne tilpasses slik at man ligger noen steg foran og kan utvide for språklig utvikling. De fleste kommunikasjonsmidler har ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får synliggjort ...
 • Kontaktbok

  04.05.2015 | Kapittel

  ...poplåten sto omtalt i kommunikasjonsboka. Da hadde de både mulighet til å spille sangen og til å snakke om at hun hadde blitt så sint da de ikke forsto henne.
 • Større tekst

  15.10.2021 | Kapittel

  Skjerm og tekststørrelse, og deretter Større tekst Øk tekststørrelsen Gå tilbake til Notater og se at teksten har blitt større     ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  ...gode for eleven, videreføres og videreutvikles. Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres for at eleven skal få utvikle seg videre og få utnyttet sitt potensiale. Spør eleven hva han selv mener. Fortsett ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ASF, bør få beskjed om dette så tidlig som mulig, og starte planleggingen i god tid. Det er viktig at gode metoder og tiltak som har fungert godt videreføres også på ungdomstrinnet. Det bør lages en overgangsplan ...