Til hovedinnhold
Viser 1961–1970 av 2439 treff.
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmebåndene er blitt utsatt for stor belastning. Det er tre forhold som påvirker dette og som også kan gjøre at knutene opprettholdes: hvor mye man snakker, stemmestyrke og tonehøyde. Knutene kan variere i størrelse ...
 • Video transcription Oliv Klingenberg

  07.09.2023 | Artikkel

  Okay. We now continue the part whole activity, and I will talk about immature conceptions of numbers. At pupil's development or early numerical competencies, is not always linear, and pupils differ in their ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Tidlige kjennetegn på en autismespekterforstyrrelse ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  ...er på ingen måte å anse som en fasit, men må betraktes som innspill som du kan ta stilling til. De svaksynte og blinde personene du møter i noen av videoene, trekker fram flere viktige forhold. De ber om ...
 • HoloLens i undervisningen

  27.06.2018 | Video

  ...lære ved bruk av HoloLens og mr-teknologi. HoloLens er en brille som legger digitalt innhold til det du ser i omgivelsene rundt deg. Teknologien kalles Mixed Reality (MR). MR-teknologien kan skape nye pedagogiske ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  ...regneuttrykket uten = fra Word): =75*5 La Excel regne ut og vise svaret: Enter (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen). Kopier eller klipp ut svaret: Ctrl+c eller Ctrl+x Skift deretter ...
 • Word

  10.09.2019 | Kapittel

  Alle hurtigtaster for Windows og Office (se over) gjelder også i Word. I tillegg kan du bruke følgende hurtigtaster: Bytt mellom åpne Word-dokumenter: Ctrl+F6 Endre skrifttype: Ctrl+Shift+f Endre skriftstørrelse: ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  Innstillinger/funksjoner Med verktøylinjen kan du: -Velge farge, rotere og duplisere brikkene. -tegne- og skriveverktøy  -Talltastatur -Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker. Pedagogisk bruk ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset opplæring i klassen, men rapporten viser at omfanget av segregerte undervisningsopplegg er omfattende og har negative konsekvenser på mange områder ...