Til hovedinnhold
Viser 1971–1980 av 2433 treff.
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til et godt liv Betydningen av læringsfellesskap Det er mange grunner til at eleven skal være en del av klassen. Forskning viser at opplæringsinstitusjoner som legger vekt på å tilrettelegge for flest mulig ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...aktiviteter repeteres og er begrenset og stereotype. Asperger syndrom skiller seg fra barneautisme ved at generell språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse ...
 • Video transcription Oliv Klingenberg

  18.04.2021 | Artikkel

  Okay. We now continue the part whole activity, and I will talk about immature conceptions of numbers. At pupil's development or early numerical competencies, is not always linear, and pupils differ in their ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  (språkforståelse og språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn kan ofte “lure” oss til å tro at de forstår alt som blir sagt, mens det egentlig er rammene ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Anne Bottenheft

  07.09.2023 | Artikkel

  ...first. My name is Lisanne Aardoom and I'm working as a product manager of Tactile Images and Music at Dedicon in the Netherlands. Dedicon is a nonprofit organisation which makes existing texts and images ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...og er fortvilet om morgenen Foreldre forteller ofte at det er vanskelig å få barnet til å gå på skolen og at de lokker, presser og overtaler, og at de ofte må følge dem fysisk eller kjøre dem til skolen ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...flykter unna, kan det være viktig å undersøke om sansevarhet er forklaringen. Det er viktig at dette tas hensyn til, og at det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre med tanke på disse vanskene. Snakk med barnet ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...og enkelte vil aldri helt klare å perfeksjonere teknikken. Vi kan heller ikke uten videre forvente at barn behersker denne teknikken på en fullgod måte før de er motorisk modne for det. Pendelteknikk er ...
 • Formingsaktiviteter

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hørsels-, berørings-, smaks- og luktesansen er noe alle barn vil ha læringsutbytte av. I tillegg til at det legges vekt på bruk av sansene, vil det ofte kreves annen tilrettelegging og gode forberedelser ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Anne Bottenheft

  18.04.2021 | Artikkel

  ...first. My name is Lisanne Aardoom and I'm working as a product manager of Tactile Images and Music at Dedicon in the Netherlands. Dedicon is a nonprofit organisation which makes existing texts and images ...