Til hovedinnhold
Viser 1981–1990 av 2436 treff.
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  (språkforståelse og språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn kan ofte “lure” oss til å tro at de forstår alt som blir sagt, mens det egentlig er rammene ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Anne Bottenheft

  07.09.2023 | Artikkel

  ...first. My name is Lisanne Aardoom and I'm working as a product manager of Tactile Images and Music at Dedicon in the Netherlands. Dedicon is a nonprofit organisation which makes existing texts and images ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Anne Bottenheft

  18.04.2021 | Artikkel

  ...first. My name is Lisanne Aardoom and I'm working as a product manager of Tactile Images and Music at Dedicon in the Netherlands. Dedicon is a nonprofit organisation which makes existing texts and images ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  Felles oppmerksomhet vil si at voksen og barn har oppmerksomheten rettet mot samme gjenstand, hendelse eller aktivitet. Dette betyr at to eller flere personer deler en opplevelse. Seende barn får som oftest ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet ...
 • Tilrettelegge for et godt visuelt miljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...er viktig for alle barn, men spesielt viktig for de med nedsatt syn. Et godt tilrettelagt miljø gjør at eleven: får bedre oversikt kan bevege seg tryggere og sikrere blir mer selvstendig blir mer uavhengig ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøke opplæringen eleven har vært en del av. Hvordan har undervisningen vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person delta i læringsfellesskap lære fag Dersom undervisningen har vært ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...uttrykkene. hjelpe nærpersoner med aktivt å forholde seg til disse spontane kroppslige uttrykkene, slik at de blir henvendte og oppmerksomhetsrettede gestuelle ytringer. å hjelpe partnere til å språkliggjøre ...
 • Mistanke om hjernerelaterte synsvanskar (CVI)

  23.10.2023 | Kapittel

  Dersom synsundersøkingar viser at det ikkje er ein skade i auga, kan det vere grunn til å mistenkje at dei synsmessige utfordringane kjem av ein hjernerelatert synsvanske (CVI). Det gjeld til dømes viss ...
 • Læringsplattformer og samhandlingsverktøy

  02.10.2023 | Kapittel

  ...det ulike nettbaserte læringsplattformer. For at en elev som bruker skjermleser skal kunne bruke plattformene selvstendig og effektivt, er det avgjørende at eleven lærer seg strategier for navigasjon på ...