Til hovedinnhold
Viser 1991–2000 av 2436 treff.
 • Læringsplattformer og samhandlingsverktøy

  02.10.2023 | Kapittel

  ...det ulike nettbaserte læringsplattformer. For at en elev som bruker skjermleser skal kunne bruke plattformene selvstendig og effektivt, er det avgjørende at eleven lærer seg strategier for navigasjon på ...
 • Video transcription Anneke Blok

  07.09.2023 | Artikkel

  ...morning, or afternoon, my name is Anneke Blok. I am a rehabilitation therapist and I work in Amsterdam at Royal Dutch Visio Center of Expertise, for blind and partially sighted people. I'm going to tell you ...
 • Søknad om individtjenester og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss som digital post eller som brev i ordinær post, og at vi får tilgang ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...blitt sagt at Chromebook er heilt ueigna for personar som er blinde. Heile dette heftet er skrive og formatert på ein Chromebook ved hjelp av skjermlesar og leselist. Det skulle visa nokså tydeleg at det let ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...sikre at de får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters viktig. Det er også viktig at eleven ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...den andre et tak av betong og et hardt flislagt gulv Harde overflater reflekterer lyd i rom og gjør at det tar lengre tid før lyd dempes. Tale består av vokaler og konsonanter. Vokaler er lette å oppfatte ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  Allerede på åtti-tallet ble skriveformelen utformet (Juel, 1988). Denne teoretiske modellen viser at alfabetiske ferdigheter, som å koble fonem med grafem, og språklig kunnskap er nødvendig for å skrive ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...andrespråk eller som et parallelt språk til morsmålet sitt. Innenfor pedagogikken har vi vært opptatt av at disse elevene har et annet utgangspunkt for læring enn elever som har overlappende morsmål og opplæringsspråk ...
 • Større tekst

  15.10.2021 | Kapittel

  Skjerm og tekststørrelse, og deretter Større tekst Øk tekststørrelsen Gå tilbake til Notater og se at teksten har blitt større     ...
 • Fleksible tegn

  10.04.2024 | Kapittel

  ...skal forklare noe om en ting vi ikke vet hva heter og som ikke er til stede, slik at vi ikke kan peke på den, hender det at vi later som om vi holder tingen og bruker den. Håndformen vi bruker, bærer preg ...