Til hovedinnhold
Viser 2001–2010 av 2397 treff.
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...bruk av –te (spiste), samt substantiv –en, -a, -et (bilen/ dokka/huset). Setninger vil utvides slik at barnet ditt vil kunne stille spørsmål (hva er det?) og bruke nektende setninger (vil ikke/ kan ikke) ...
 • Avbildende tegn

  07.03.2023 | Kapittel

  ...ressurser slik at hjernen oppfatter det som sies som et «bilde» eller en «skisse» (Halvorsen, 2020). I eldre tegnspråklitteratur ble disse omtalt som proformer. Det er viktig å presisere at grunntegn ikke ...
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  ...aktivitet store deler av dagen. Dette kan for eksempel mistolkes som uoppmerksomhet. Undersøkelser viser at 40% av barn med utviklingshemming har epilepsi, tallet for voksne er 20%. Epilepsi må håndteres på ...
 • Tegnspråk – et visuelt språk

  31.01.2023 | Kapittel

  ...det ulike tegn for det norske ordet «mye». De ulike tegnene avhenger av hva det er mye av. Tenk på at det kan være mye drikke i et glass, mye mat på et fat, mye bakepulver på en te-skje eller mye sand ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...rundt, kreves det god koordinering og samhandling partene imellom. Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn og elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til ...
 • Valgplate

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...remse med borrelås. På de lange og korte planene festes de taktile symbolene etter hverandre, slik at de viser rekkefølge på aktivitetene. På valgplaten plasseres de taktile symbolene uavhengig av rekkefølge ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  Kompetanseløftet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner får tilstrekkelig kompetanse til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  ...taleoppfattelse Vis interesse for innholdet i det som sies Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven ...
 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  ...ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og ...
 • Alfabetprøve for afasirammede

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  "Alfabetprøven” Mange afasirammede har en svikt i alfabetkunnskapen som følge av skaden i hjernen. Det fører til at visse deler av alfabetsystemet ikke virker som før, mens andre deler kan være relativt intakte. Alfabetprøven ...