Til hovedinnhold
Viser 2011–2020 av 2397 treff.
 • Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...sikre en enhetlig tilrettelegging og layout. Meningen med en enhetlig tilrettelegging og layout er at eleven skal kunne gjenkjenne strukturen og kjennemerkene fra bok til bok.   Statped, 2015 ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  ...trafikkulykker og vold. Skaden kan være alt fra lettere hjernerystelser til alvorlige hodeskader. Det er viktig at PPT og skole har kompetanse om hodeskader og hvilke følger det får for opplæringen. Denne veilderen ...
 • Brospillet

  16.08.2016 | Konkret materiell

  ...kan det være lurt å sitte mot hverandre. Da kan hver spiller flytte sin brikke i leseretningen slik at brikkene møtes på broen. Utviklet ved Refsnæsskolen, Danmark Statped ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  ...og 3-10. Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i skolens faglige og sosiale aktiviteter. Denne veilederen ...
 • Realistiske opplæringsmål

  16.06.2016 | Video

  ...antagelig nødvendig for å kunne iverksette gode og realistiske tiltak for eleven. Det er også viktig at eleven selv, ut fra sine forutsetninger, er aktivt med i prosessen med å formulere mål for læringen ...
 • Reguleringsfunksjoner

  16.06.2016 | Video

  ...organisere, planlegge fremover eller å overvåke sin egen adferd. Slike funksjonsutfall kan forekomme uten at øvrige funksjoner er vesentlig svekket. Slik sett kan personen få vansker med å få nyttiggjort seg ...
 • Camilla og Latifa - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...lastes ned på egen maskin (pdf format) Fyll inn direkte i PDF-filen. Oppgavene har tilgang på fasit slik at elevene kan få umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig.  Statped ...
 • Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...tilnærming til fagfeltet. Mobilitetsfaget har betydning for alle mennesker med synshemning som opplever at forflytning er utfordrende. Evne til selvstendig orientering gir frihet til å kunne bevege seg fritt ...
 • Inkludering i barnehagen

  06.04.2017 | Bok/hefte

  ...av store og små hendelser i barns og voksnes hverdag i barnehagen barnehagefaglig arbeid med å sikre at alle barn hører til og deltar i et mangfoldig fellesskap spesialpedagogiske utfordringer sett i lys ...
 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...kognitiv funksjon og grad av autisme. For å kunne gi gode betingelser for utvikling og læring kreves at man kartlegger personens vansker og behov for individuell tilrettelegging. Les mer om autisme og synsvansker ...