Til hovedinnhold
Viser 2021–2030 av 2435 treff.
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  Fleksibel orientering krever en del av arbeidshukommelsen vår. For eksempel at vi klarer å se for oss hvor en vei ender ut ifra at vi har gått en rute i nærheten tidligere. Dette er ofte utfordrende for barn ...
 • Mobilitetsstokk

  01.09.2023 | Kapittel

  ...hvite overflaten fungerer også som refleks i mørket. De fleste mobilitetsstokker er sammenleggbare slik at de tar mindre plass når de ikke er i bruk. Mobilitetsstokkens lengde skal minimum gå fra underlaget ...
 • Dans

  28.09.2023 | Kapittel

  ...tidligere synserfaringer. For en elev som er blind eller sterkt svaksynt, kan manglende synsinntrykk gjøre at det er krevende å improvisere en dans. Improvisasjon forutsetter derfor forberedelse og klare rammer ...
 • Jeg er Imanuel – en film om spisskompetanse

  13.12.2023 | Kapittel

  Kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon i laget rundt Imanuel, kan være avgjørende for at unge som ham får et godt opplæringstilbud der de bor. Med tegnspråktolking Imanuel tegnspråktolket ...
 • 1: Oppstart

  12.01.2024 | Kapittel

  Formål: Et godt og systematisk samarbeid skal bidra til at vi i laget rundt barnet/eleven jobber mot felles mål. Avklaringer og planlegging i oppstartsfasen danner grunnlag for å få dette til. Sammen utarbeider ...
 • Oppfølging og videreutvikling

  07.06.2023 | Kapittel

  ...man kan videreutvikle personen sine kommunikative- og språklige ferdigheter. Teamarbeid Vi anbefaler at det opprettes et ASK-team i arbeidslaget rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes ...
 • Auditiv-verbal språkveiledning

  18.01.2024 | Tjeneste

  ...for de aller minste barna. Barnehagelærere og spesialpedagoger er viktige ressurser for barna etter at de har begynt i barnehagen. Med kunnskap tilegnet gjennom auditiv-verbal språkveiledning får foreldre ...
 • Video transcription Natalina Martiniello

  07.09.2023 | Artikkel

  ...considered during the Braille learning process. So, for example, tactile sensitivity is shown to decline at a rate of one percent per year. On the slide, I show the results from four tactile acuity tests that ...
 • Video transcription Dannyelle Valente, Sophie Blain, Anna Rita Galliano, Edouard Gentaz, Dominique Archaumbault, Lola Chennaz

  07.09.2023 | Artikkel

  ...books for blind and sighted children LOLA: Hello, everyone. My name is Lola Chennaz. I'm a PhD student at the University of Geneva of psychology, more precisely, I'm working in the laboratory of sensory motor ...
 • Behov for ekstra tid og pauser

  07.06.2023 | Kapittel

  ...spille enkle spill eller gå seg en liten tur.  I tillegg vil elever som er sterkt svaksynte ha behov for at det veksles mellom synskrevende aktiviteter og aktiviteter som er mindre visuelt anstrengende. lesmer ...