Til hovedinnhold
Viser 2031–2040 av 2359 treff.
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  For at vi skal høre, må øret og hjernen samarbeide. Man vet ikke alt om hvordan hjernen tolker lyd, men funksjonen i de ytre delene av hørselsorganet vet vi mer om. Et lydsignal gjennomgår flere forvandlinger ...
 • Samtale

  07.06.2023 | Kapittel

  Samtale Mye av det vi gjør når vi snakker sammen, gjør vi uten at vi tenker over det. Det er noe vi har tilegnet oss gjennom livets utallige samtaler. Foruten replikker av ord/tegn, bruker vi også tonefall ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...det 96 oppgaver som er bygd opp på denne måten. Tegnmester er en ressurs som kan inngå i arbeidet med at eleven skal lære bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...leker, vet hva lek er, kjenner lekekameratene og de kjenner henne.  Målet med denne lekemetoden er at blinde barn skal oppleve lek med jevnaldrende og ha mulighet til delta i frileken sammen med seende ...
 • Video transcription Anneke Blok

  18.04.2021 | Artikkel

  ...morning, or afternoon, my name is Anneke Blok. I am a rehabilitation therapist and I work in Amsterdam at Royal Dutch Visio Center of Expertise, for blind and partially sighted people. I'm going to tell you ...
 • Å berøre barn som ikke ser

  17.03.2017 | Kapittel

  ...stor nytte av at en voksen tar på føttene sammen med dem, og sier navnet på kroppsdelen. Et annet eksempel: Et seende barn strekker fram hånden sin. Barnet kan se hånden, bevegelsen, at den voksne strekker ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt ...
 • Underlag

  17.08.2023 | Kapittel

  ...aktiviteten foregår på. Et jevnt underlag vil gi eleven bedre forutsetninger for mestring. Det gjør at eleven får mer oversikt, kan øke tempoet og bruke energien mer effektivt. Forutsigbare underlag kan ...
 • Punktskriftalfabetet

  09.10.2023 | Kapittel

  ...bokstaven w dannet det et brudd med systemet til Louis Braille i vårt alfabet. Grunnen til dette er at det franske alfabetet på den tiden ikke hadde w. Bokstavene æ, ø og å er en tilpasning til det norske ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...taktile illustrasjoner. Andre ganger kan bruk av taktile illustrasjoner bidra til økt inkludering ved at eleven jobber med tilsvarende materiell som medelevene. I noen sammenhenger kan det også gi større ...