Til hovedinnhold
Viser 2041–2050 av 2359 treff.
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...tre lesebøker i visuell utgave og tilrettelagt i punktskrift Bestilling: Når du har opprettet bruker og logget inn, finner du ressursen ved å søke etter "ABC med punktskrift". Den metodiske veiledningen ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...samarbeid mellom for eksempel hjem og skole. Endringer som gjøres, oppdateres direkte uavhengig av enheten du er på. Sett inn underaktiviteter: Bruk bilder og stikkord for å vise rekkefølgen i en aktivitet, sosiale ...
 • Video transcription Carina Söderberg

  18.04.2021 | Artikkel

  ...in school and in extramural activities CARINA: Welcome. My name is Carina Söderberg, I'm an advisor at the Swedish National Agency for Special Needs Education in Schools. I'm here to talk about my degree ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...staten som har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire regionale helseforetakene (RHF) har ansvar for at befolkningen i den enkelte region har tilgang ...
 • Fagleg inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...må vektast tungt, sjølv om det i nokre tilfelle er naudsynt at elevane tek del i aktivitetar på utsida av klassen. Mange elevar opplever at språkvanskane er til hinder for å delta aktivt i sosiale fellesskap ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  ...trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere en sikker avkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås. Fokus på kun lesehastighet for disse elevene kan føre til gjetting og avsporing ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...har som mål å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...stede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer.  Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...høy Cronbach alfa med totalskåre henholdsvis 0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til å leke, lytte og lære ...