Til hovedinnhold
Viser 2051–2060 av 2358 treff.
 • I Norge - Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk

  27.06.2016 | Nettressurs

  ...de er i ferd med å lære seg! Vi har derfor lagt vekt på en visuell framstilling av lærestoffet, og at språkføringen er tilpasset en målgruppe som er i ferd med å lære seg norsk tegnspråk. Lærestoffet presenteres ...
 • Rampete Robin

  10.08.2016 | DVD

  ...seiersgang verden over! En sjarmerende bølle som det egentlig ikke er særlig mye vondt i. Det er bare det at han ikke passer inn noen steder. Hjemme er broren Perfekte Peter og skikkelige, prektige foreldre.
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...til det åpne landskapet. Dette kan i verste fall føre til at altfor mange elever samles i samme rom med forstyrrende bakgrunnsstøy, noe som gjør at enkelte elever kan ha vansker med å oppfatte tale.  Det ...
 • Numicon intensivopplæring

  01.03.2018 | Veileder

  ...tallforståelse. Intensivopplegget tar i bruk Numicon, som er et multisensorisk materiell. Tanken er at elevene oppdager matematiske ideer samtidig som de ser, føler på, flytter på og snakker om sine handlinger ...
 • Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

  06.08.2020 | Bok/hefte

  ...personer med døvblindhet. Den danner også et utgangspunkt for å designe verktøy og strategier for å sikre at disse personene kan utvikle og benytte seg av sitt potensiale, både kognitivt og språklig. Jude ...
 • Komorbiditet

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse autismespekterforstyrrelser Flere av diagnosene kan overlappe så mye at de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Det er derfor viktig med en helhetlig tilrettelegging ...
 • Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  Materialet består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet setter seg inn i  det teoretiske grunnlaget prosedyrebeskrivelsen ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøke den tilrettelagte opplæringen i skolen. Hvordan har læringssituasjonene vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person, delta i læringsfellesskap og lære fag? Dersom det har vært gode ...
 • Andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Dersom elever med ulike vansker ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker. En del elever har mer enn én utfordring eller lærevanske. Disse strever ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...talespråk, eller at bokstavene representerer lyder. Andre har knekt den alfabetiske koden og kan lese tekst på egen hånd. Det er ikke bare med hensyn til skriftspråklige ferdigheter og erfaringer at elevene stiller ...