Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2435 treff.
 • Numicon intensivopplæring

  01.03.2018 | Veileder

  ...tallforståelse. Intensivopplegget tar i bruk Numicon, som er et multisensorisk materiell. Tanken er at elevene oppdager matematiske ideer samtidig som de ser, føler på, flytter på og snakker om sine handlinger ...
 • Rampete Robin

  10.08.2016 | DVD

  ...seiersgang verden over! En sjarmerende bølle som det egentlig ikke er særlig mye vondt i. Det er bare det at han ikke passer inn noen steder. Hjemme er broren Perfekte Peter og skikkelige, prektige foreldre.
 • Å berøre barn som ikke ser

  17.03.2017 | Kapittel

  ...stor nytte av at en voksen tar på føttene sammen med dem, og sier navnet på kroppsdelen. Et annet eksempel: Et seende barn strekker fram hånden sin. Barnet kan se hånden, bevegelsen, at den voksne strekker ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  ...protein kalt TIMM8A. Nedsatt hørsel begynner tidlig i livet. Som regel er det først i ungdomsårene at synsnedsettelse forekommer, og den er langsomt fremskridende. I tillegg forekommer dystoni, som betyr ...
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  ...sitte nærmere læreren Barnet kan få tilrettelagt klasserommet med f.eks. tennisballer på stolbena slik at det ikke bråker så mye i klasserommet  Barnet kan trenge visuell eller auditiv forsterkning gen ...
 • Delta i måltider

  30.01.2018 | Kapittel

  Når barnet skal spise, er det en fordel at situasjonen er noe skjermet. For eksempel kan barnet i en periode sitte sammen med faste barn og ha fast plass, gjerne noe skjermet ved enden av bordet med en ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education). Metoden har en analytisk tilnærming og legger vekt på at eleven skal lære å gjenkjenne ordbilder. I-M-ABLE-metoden kan være aktuell for elever som har problemer ...
 • Synsapparatet

  12.06.2023 | Kapittel

  ...synsapparatet Synsapparatet gjer det mogleg å få og registrere lys og å omarbeide synsinntrykka slik at det blir danna ei heilskapleg forståing av omgivnadene. Frå bakre del av auget (netthinna) blir lyset ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...blindskap og ein liten synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøke den tilrettelagte opplæringen i skolen. Hvordan har læringssituasjonene vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person, delta i læringsfellesskap og lære fag? Dersom det har vært gode ...