Til hovedinnhold
Viser 2081–2090 av 2359 treff.
 • Det første ordet

  09.10.2023 | Kapittel

  ...mellomrom på hver side av ordet avkuttet høyre hjørne (sikre riktig leseretning) Dette er for å introdusere at et ord har et mellomrom både før og etter seg, og for å lære eleven lesebevegelsene. Når eleven skal ...
 • Orienteringsteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...for eksempel en fortauskant, stiller eleven seg med samlede ben og hælene mot kanten. Det er viktig at overkroppen og hælene står i samme retning. Hvis ikke vil eleven ta retningen som føttene er vendt ...
 • Smakssansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...erfaring, bygger vi opp sammenhenger mellom disse sansene. Når vi for eksempel ser et eple forventer vi at det smaker som et eple. Når disse forventningene ikke innfris, kan vi få ubehagelige smaksopplevelser ...
 • Språk

  21.09.2023 | Kapittel

  Det å kunne uttrykke tanker, meninger og følelser gjennom et språk, krever at det finnes noen å dele dette med. Tilgang til en erfarings- og opplevelsesverden kan gi grunnlag for å utvikle begreper om ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...vil det bli mer selvstendig, og kanskje også mer aktivt. Det er av stor betydning at miljøet blir tilrettelagt slik at det er best mulig å ferdes i. Et godt inne- og utemiljø vil bidra til: trygghet selvstendighet ...
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  ...touch-metoden er nyttig for alle og gjør det lettere å skrive raskere og riktigere. Metoden innebærer at hver tast på tastaturet trykkes ned med bestemte fingre. Dette gjør det mulig å skrive uten å se på ...
 • Video transcription Abigale Stangl(2)

  07.09.2023 | Artikkel

  Consumption ABIGALE: Hi, my name is Abigale Stangl, I'm a computing innovation post doctoral research fellow at the University of Washington, and I'm here presenting research titled, Defining Problems of Practise ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...eller PP-tjenesten vil være kunnskaper om hva som kan fremme god tilrettelegging og læring. Det vil si at man må få kunnskaper både om barnet eller elevens forutsetninger og behov, og hva slags tilrettelegging ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...individuell plan og individuell opplæringsplan” (Tellevik, Nerland ja Martinsen).Habtool vil bidra til at barn og unge, som har særskilte behov/og personer med nedsatt funksjonsevne, kan fåbedre inkluderende ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig ...