Til hovedinnhold
Viser 2081–2090 av 2383 treff.
 • Tilleggsvansker

  13.06.2022 | Kapittel

  ...fastlege, helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut i hjemkommunen sin.  I tillegg er det ofte behov for at spesialisthelsetjenesten på andre- og tredjelinjenivå følger opp: Barne- og ungdomsavdelinger på sykehus ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjon Støtte for å lykkes i det sosiale samspillet Disse tre prinsippene er helt avgjørende for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser (autisme) skal få utnyttet sitt utviklingspotensialet ...
 • Brikker til taktile symboler

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...begrep i en persons hverdag. Taktile symboler har ofte enkle former og forskjellige overflater slik at de er lette å kjenne igjen. Det kan være en gjenstand eller deler av en gjenstand, taktile materialer ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...stede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer.  Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...høy Cronbach alfa med totalskåre henholdsvis 0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til å leke, lytte og lære ...
 • Språklig minoritet/majoritet

  25.04.2023 | Kapittel

  ...hørende kunne ha kommet med umiddelbar respons direkte til forsker-Frederic. Da er det slett ikke sikkert at de tegnspråklige barna hadde rukket å komme til ordet. I samtalemateriellet som er laget til barna ...
 • Video transcription Carina Söderberg

  18.04.2021 | Artikkel

  ...in school and in extramural activities CARINA: Welcome. My name is Carina Söderberg, I'm an advisor at the Swedish National Agency for Special Needs Education in Schools. I'm here to talk about my degree ...
 • Fra analog til digital punktskrift

  15.12.2023 | Kapittel

  ...bokstaver i relieff. Punktskriftsystemet som Louis Braille laget, gjorde at blinde både kunne lese og skrive og er laget spesielt med tanke på at skriften skal leses med fingrene. I punktskrift brukes ulike kombinasjoner ...
 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  ...alle de fire områdene. Skåringskriteriene er oppgitt i intervjuguiden. Utprøvingen av ALDeQ indikerer at informasjon fra del A, og dernest del A sammen med del B, gir mest nyttig klinisk informasjon i vurdering ...