Til hovedinnhold
Viser 2101–2110 av 2435 treff.
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...til det åpne landskapet. Dette kan i verste fall føre til at altfor mange elever samles i samme rom med forstyrrende bakgrunnsstøy, noe som gjør at enkelte elever kan ha vansker med å oppfatte tale.  Det ...
 • Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

  06.08.2020 | Bok/hefte

  ...personer med døvblindhet. Den danner også et utgangspunkt for å designe verktøy og strategier for å sikre at disse personene kan utvikle og benytte seg av sitt potensiale, både kognitivt og språklig. Jude ...
 • Komorbiditet

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse autismespekterforstyrrelser Flere av diagnosene kan overlappe så mye at de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Det er derfor viktig med en helhetlig tilrettelegging ...
 • Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  Materialet består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet setter seg inn i  det teoretiske grunnlaget prosedyrebeskrivelsen ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...undring kan fremme både kunnskaper og språkferdigheter på norsk opplæringsspråk. Forskning viser tydelig at oppgaver hvor elevene veksler mellom å tenke igjennom, skrive og snakke med andre på det språket de ...
 • Språklig minoritet/majoritet

  25.04.2023 | Kapittel

  ...hørende kunne ha kommet med umiddelbar respons direkte til forsker-Frederic. Da er det slett ikke sikkert at de tegnspråklige barna hadde rukket å komme til ordet. I samtalemateriellet som er laget til barna ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

    Av erfaring ser vi at flere elever med ufrivillig skolefravær, eller de som har utfordringer med relasjon til lærer og medelever, har spill som interesse. Spill kan derfor være en inngang til å skape ...
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...på følelsene og til å gjøre det enklere å dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gir eleven best mulig livskvalitet må tillegges stor vekt når mål blir valgt. Oppsummert kan vi si at et pensum for elever med multifunksjonshemming må være  individualisert  funksjonelt og aktivitetsbasert  ...
 • Læringsmiljø

  13.06.2022 | Kapittel

  ...hjelpemidler kan bidra til at barn, unge eller voksne kan samhandle, være i bevegelse eller forflytte seg. Teknologiske hjelpemidler kan tilpasses til kommunikasjons- og opplevelsesbehov slik at de gir mulighet til ...