Til hovedinnhold
Viser 2121–2130 av 2435 treff.
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...på følelsene og til å gjøre det enklere å dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gir eleven best mulig livskvalitet må tillegges stor vekt når mål blir valgt. Oppsummert kan vi si at et pensum for elever med multifunksjonshemming må være  individualisert  funksjonelt og aktivitetsbasert  ...
 • Læringsmiljø

  13.06.2022 | Kapittel

  ...hjelpemidler kan bidra til at barn, unge eller voksne kan samhandle, være i bevegelse eller forflytte seg. Teknologiske hjelpemidler kan tilpasses til kommunikasjons- og opplevelsesbehov slik at de gir mulighet til ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...for å oppdage flere nyvinninger som gjelder hjernens funksjon. En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye og bryter lyset likt – altså lik brytende kraft i begge øyne. Dette skjer ...
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  ...vil det bli mer selvstendig, og kanskje også mer aktivt. Det er av stor betydning at miljøet blir tilrettelagt slik at det er best mulig for barnet å ferdes i. Et godt inne- og utemiljø vil bidra til: ...
 • Lytteutvikling (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...peke på rett objekt eller bilde og/eller skrive/tegne hva det hører. Å forstå lyd handler om at barnet viser at det forstår meningen med talen ved å svare på spørsmål, følge en instruksjon, omformulere og ...
 • Elevens forutsetninger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge undervisningen i kroppsøving på en hensiktsmessig måte, er det viktig at læreren kjenner til elevens forutsetninger, og at eleven får en mulighet til å uttale seg om dette. Elever med synsnedsettelser ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...staten som har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire regionale helseforetakene (RHF) har ansvar for at befolkningen i den enkelte region har tilgang ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...har som mål å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet ...
 • Fagleg inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...må vektast tungt, sjølv om det i nokre tilfelle er naudsynt at elevane tek del i aktivitetar på utsida av klassen. Mange elevar opplever at språkvanskane er til hinder for å delta aktivt i sosiale fellesskap ...