Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 2359 treff.
 • Lupe

  05.10.2021 | Kapittel

  ...lupen kan du endre forstørringsgrad, juster lysstyrke, kontrast og fargekombinasjoner. Du kan også fryse et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre bildet midlertidig er at du kan ta ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...lese lærebøker. Ofte bruker elevene så mye krefter på å avkode teksten at de ikke får med seg innholdet. Elevene kan ha stor nytte av at fagstoffet presenteres gjennom en podkast, video, spill eller sammensatte ...
 • Utviklingshemming

  09.06.2021 | Fagområde

  Personer med utviklingshemming trenger særlige tilpasninger gjennom livet. I barnehage og skole må du kjenne til den enkeltes læreforutsetninger for å sikre utvikling, læring og opplevelse av mestring ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  Da blir det også å et bedre grunnlag for læring, mener Statpedrådgiver Charlotte Liamo. Hun mener at det å ta utgangspunkt i barnets interesser gir et godt grunnlag for å skape meningsfulle situasjoner ...
 • Samsyn

  18.09.2019 | Kapittel

  ...lærer å vurdere avstander og dybde gjennom varierte erfaringer. Med enkle tiltak kan du være med på å tilrettelegge slik at det blir mer motiverende for eleven å delta.
 • The development of an educational checklist for individuals with CHARGE syndrome

  08.08.2019 | Artikkel

  ...utfordringer. Personer med dette syndromet utgjør en liten, heterogen gruppe og det er ingen selvfølge at lærere i barnehage og skole har den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi et godt og tilrettelagt ...
 • Om Engasjerende leser i Edge

  09.02.2021 | Kapittel

  Engasjerende leser være tilgjengelig. Det vil altså si at på forsiden til www.nrk.no finnes den ikke, men når du velger å gå inn på en artikkel så får du tilgang til den. Trykk på symbolet Bok med lydikon ...
 • Hvordan fungerer opplesning med Windows skjermleser?

  09.02.2021 | Kapittel

  ...skjermleseren er aktivert, vil alt du gjør, bli lest opp. Skjermleseren vil f.eks. lese hvis du flytter rundt i menyer eller dialogbokser. Denne informasjonen kan du bruke til å navigere på PC-en. I tillegg ...
 • Motsetninger

  08.06.2016 | Artikkel

  ...og be dem om å prøve igjen. Les boka "Motsatt" sammen. Ordene i hver bok består av motsatte par. Før du blar om på siden, spør eleven hvis de kan finne det motsatte av ordet. Snu siden og se om de er riktige ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...god romakustikk der barnet oppholder seg. I barnehagen bør antall barn i rommet være tilpasset slik at det til enhver tid er mulig å oppfatte hvem som snakker og hva som sies. Gruppedeling i barnehagen ...