Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 2384 treff.
 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tillegg ser vi at noen kan ha nytte av å bruke skjermleseren VoiceOver, derfor blir dette også omtalt.   Ressursen er lagt opp med beskrivelser, forklaringer på video og oppgaver slik at du kan øve på tilpasningene ...
 • Duxbury DBT

  02.09.2019 | Kapittel

  Programmet kan integreres med Microsoft Word, eller du kan åpne en Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten ...
 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  ...til tekst du kan få lest opp, eller jobbe videre med i tekstbehandling. På nettsidene våre har vi beskriver av blant annet Microsoft Office Lens og Voice Dream Skanner.   Videoen viser hvordan du bruker Microsoft ...
 • Hvis eleven skal lage en bok selv

  05.02.2024 | Kapittel

  ...ved hjelp av diktering. Se etter mikrofonsymbolet for å starte diktering. Du stopper den igjen ved å trykke på skjermen. Hvis du har VoiceOver aktivert: Dobbelttrykk med to fingre for å aktivere diktering ...
 • Talesyntese og leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  Vi legger til grunn at NAV Hjelpemiddelsentral har installert JAWS på maskinen. De vil da ha installert en talesyntese med norsk språk, og driver til leselisten eleven har. Hvis ikke talesyntese eller ...
 • Lær punktskrift. Punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...kursopplegg. Heftet er lagt opp slik at du kan arbeide med det som et selvstudium. Du kan selv velge om du først vil lære å lese eller å skrive punktskrift, eller om du ønsker å lære begge deler parallelt ...
 • Kontroller

  12.09.2019 | Kapittel

  Denne videoen viser hvordan du kan åpne Kontroller. Dette er en dialogboks som har 4 forskjellige funksjoner (5 hvis du har aktivert vinduszoom). Kontroller Fingerbevegelser Trippeltrykk med tre fingre ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...barnet oppmerksom på at du er der ved å si navnet ditt tydelig og forsiktig berøre barnet på skulderen. Du kan markere navnet ditt rytmisk i berøringen. vente med å snakke til du har barnets oppmerksomhet ...
 • – Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

  10.11.2023 | Artikkel

  ...ressursene Tilrettelegging i skole (statped.no) som kan gi god hjelp. Ta med barnet på råd Hun er opptatt av at barnet eller eleven, ut ifra alder og forutsetninger, må tas med på råd. – Elevens stemme er viktig ...
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  ...skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.  Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen ...