Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 2435 treff.
 • Duxbury DBT

  02.09.2019 | Kapittel

  Programmet kan integreres med Microsoft Word, eller du kan åpne en Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten ...
 • – Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

  10.11.2023 | Artikkel

  ...ressursene Tilrettelegging i skole (statped.no) som kan gi god hjelp. Ta med barnet på råd Hun er opptatt av at barnet eller eleven, ut ifra alder og forutsetninger, må tas med på råd. – Elevens stemme er viktig ...
 • Skolestart og overganger

  21.06.2022 | Seksjon

  Får du ansvar for en elev med behov for individuelt tilrettelagt opplæring? Skolestart og overganger kan være sårbare og må planlegges. Her finner du noen ressurs og erfaringer som kan være nyttige når ...
 • Enkel stemmeøvelse

  24.06.2024 | Kapittel

  Om du bruker stemmen mye i hverdagen har du kanskje kjent at du blir sliten. Halsen kan føles sår og stemmen annerledes. Det kan være et tegn på at stemmebåndsmuskulaturen er overbelastet. Folk som bruker ...
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  ...skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.  Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...psykososiale forhold. Kartlegging og gjennomføring av tiltak skjer ofte meir eller mindre parallelt. Du kan lese meir om tiltak her.   Kartlegging av fleirspråklege personar Alle språka bør kartleggast når ...
 • Eksternt tastatur

  15.10.2021 | Kapittel

  ...erfaring er at personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av å bruke eksternt tastatur til iPaden. Da vil hele skjermen på iPaden kunne brukes til å vise programmet du jobber i. Samtidig vil du oppnå en mer ...
 • Lær punktskrift. Punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...kursopplegg. Heftet er lagt opp slik at du kan arbeide med det som et selvstudium. Du kan selv velge om du først vil lære å lese eller å skrive punktskrift, eller om du ønsker å lære begge deler parallelt ...
 • Ansvar

  10.11.2021 | Kapittel

  ...ansvar for at kommunikasjonssituasjonen med tolk blir en god opplevelse for barnet. I de neste modulene skal vi se nærmere på tolken sin oppgave og de voksne sitt ansvar. Under Tolkens oppgaver kan du lære mer ...
 • Lær å bruke Android for synshemmede

  12.12.2022 | Kapittel

  ...funksjoner, som f.eks. å svare på anrop, kan fungere ulikt. Dersom du opplever at en framgangsmåte ikke fungerer på din mobil, se om du finner tilsvarende funksjoner i menyen. Vi viser framgangsmåter som ...