Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 2397 treff.
 • Forstørring med Zoom for iPhone og iPad

  12.09.2019 | Kapittel

  ...n Zoom på iPhone og iPad for de som trenger ekstra forstørring. Det er flere måter å forstørre på, du kan for eksempel forstørre teksten og velge halvfet tekst. Intro Zoom Øvingsoppgave Slå på “større ...
 • Tilgjengelighet og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over hva det er viktig å tenke på når du skal spille med elever som har sansetap, lese- og skrivevansker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon eller behov for å bruke ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle elever opplever sosial og faglig tilhørighet og fellesskap med jevnaldrende. Samtidig skal opplæringen være tilpasset evner og behov, slik at alle elevene lærer og utvikler ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...standardoppsettet viser kontrollpanelet en dialogboks med 4 faner som Visuell, Tale, Leselist og Media. Her kan du gjøre ulike valg og innstillinger. De samme valgene er tilgjengelige fra menyen i programmet (Fil, ...
 • Høykontrast

  09.02.2021 | Kapittel

  ...aktivere omvendt kontrast, det vil si lys tekst på mørk bakgrunn. Du aktiverer Høykontrast hurtigtasten Alt + venstre Shift + PrtScr. Merk at tastene må trykkes ned i oppgitt rekkefølge, og skal holdes nede ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...samfunnsutvikling.  I Civilization skal du bygge opp og styre en sivilisasjon. Hvordan sivilisasjonen utvikles er det du som bestemmer gjennom valgene du tar. Du får tildelt rollen som en kjent historisk ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  I programmering møter du kanskje flere ukjente begreper. De kan virke uhåndterlige når du møter dem for første gang, men har viktige funksjoner når du programmerer.     Et av disse programmeringsbegrepene ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...elev, er det viktig at eleven selv er delaktig i utvelgelsen. Dette kan for eksempel gjelde i spørsmålet om hvilken tidtaking- eller kalenderapp som er best egnet for eleven. Når du skal velge aktuelle ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  Med appen GraphoGame kan du lære å lese ved å koble bokstav med bokstavlyd. GraphoGame er utviklet av leserforskere for å øve på koblingen mellom bokstav og tilhørende bokstavlyd. Appen inneholder også ...
 • Synsnedsettelser før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  ...synets betydning for utvikling og læring får du en gjennomgang av hvordan synsnedsettelse kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets ...