Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 2358 treff.
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  Har du noen gang merket hvordan du senket skuldrene og slappet av da ventilasjonsanlegget ble slått av? Det er ikke alltid mulig å høre den lavfrekvente støyen, men kroppen merker den likevel. Mange skoler ...
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...godt samarbeid et bra utgangspunkt for å lykkes. Når du skal snakke med barn via tolk, er det en stor fordel at du har kunnskap om tolking. Hvordan du skal samarbeide med tolken vil variere ut ifra hvilken ...
 • Digitale lærebøker, læringsunivers og læringsressurser

  11.11.2020 | Kapittel

  ...er bygget opp etter LK20. Ressursene er beriket med tekst, video, aktiviteter og oppgaver. Her kan du få teksten lest opp og det er ulike muligheter for å gjøre understrekninger, markere i teksten og diktere ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  Spill et spill der du modellerer frasene "jeg er" og "jeg er ikke". For eksempel: "Jeg er en lærer - jeg er ikke en sebra." La eleven gjøre det samme. Lag morsomme eksempler slik at eleven kan se forskjellene ...
 • Hos tannlegen

  11.10.2016 | Nettressurs

  ...lav kvalitet hvis du har dårlig nettforbindelse eller andre problemer med avspilling. De får alle stelt tennene sine, men med dyra skjer det også noe mer. Vår intensjon med filmen er at den skal utløse samtaler ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...og supplerende kommunikasjon (ASK).  Sammen med heftet finner du også en eksempelmal du kan laste ned. Malen har felter for utfylling slik at dere kan ta den i bruk i deres arbeid.   I denne ressursen får ...
 • Eksempler på apper til å lage og dele planer

  24.10.2019 | Kapittel

  Verktøy-appen Book Creator egner seg til å lage dagsplan, plan for timen eller en annerledesdag. Her kan du legge til tekst, bilder og lyd på en oversiktlig måte. Showbie (iOS) Læringsplattformen Showbie kan ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Det er viktig at vi leser for alle og at alle får tilgang til bøker som de har mulighet for å lese selv. For personer som er blinde og svaksynte som ennå ikke leser selv, kan man lese vanlige bøker eller ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  ...veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ut på at barnet får lest ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel innebærer at mange elever bruker mye energi på å få med seg det som skjer i undervisningen og i friminuttene. Et tilpasset læringsmiljø vil bidra til at eleven kan bruke energien på ...