Til hovedinnhold
Viser 461–470 av 2384 treff.
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker ...
 • Veilederen Spesialundervisning

  01.08.2016 | Veileder

  ...denne veilederen på udir.no finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når ...
 • Kom i gang med Android-enheten

  14.01.2024 | Kapittel

  Du som har en Android-enhet og vil ta den i bruk, kan finne nyttige tips og råd her. Det gjelder også deg som ikke har en Android-enhet, men som ønsker å vite mer om muligheter til å bruke Android uten ...
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...ressursen. Jente med briller Forberedelser For denne elevgruppen er det helt nødvendig å sørge for at begrepene dere skal jobbe med er godt kjent. Mange elever trenger gjentatte erfaringer med begrepene ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Hvis du har behov for stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til apper og måter å du kan bruke tidslinjer ...
 • Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

  30.04.2024 | Tema

  På denne siden finner du språklære i tegnspråkgrammatikk, læringsaktiviteter med tilhørende undervisningsmateriell og tegnspråktekster til avlesning. Språket norsk tegnspråk har ingen felles referansegrammatikk ...
 • Å lese selv

  30.05.2023 | Kapittel

  ...nivå, vil si at de opplever seg som en som leser. Det gjør de gjennom å kunne bla i en bok, se på bildene og «lese» teksten de har hørt mange ganger før.  De kan «lese» for en annen, og vise at de kjenner ...
 • IVAS Digital

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og en i 2xA4 format Instruksjonsvideo på 35 minutter om bruk og tolkning av IVAS DIGITAL Dette får du tilsendt på mail Hvem kan gjennomføre kartleggingen? IVAS er primært utviklet til bruk for rådgivere ...
 • Frilek

  28.08.2014

  Selv om frilek har en viktig funksjon og kan være en fin mestringsarena, ser vi likevel at mange barn som har uro, høyt aktivitetsnivå og oppmerksomhetsvansker, ikke mestrer denne aktiviteten. Disse barna ...