Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 2358 treff.
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...en måte å produsere tekst på. Når du dikterer blir det du sier omgjort til tekst. Du kan diktere på Pc, Mac, Chromebook, nettbrett og smarttelefon. Ved å diktere kan du produsere tekst uten å skrive for ...
 • Google søk

  08.06.2016 | Artikkel

  Google. Hvis brukeren velger ordet "leke", gjør du et Google bildesøk med dette ordet og ser hvilke bilder du kan finne. Ta deg tid til å snakke om bildene du finner. Ha det gøy, og og lag kommentarer sammen ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...forhold, relasjonelle eller traumatiske forhold, men det kan også være en indikator og et uttrykk for at læringsmiljøet i barnehagen eller på avdelingen er uheldig. Disse perspektivene bør en alltid ha med ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingstesten SIM kan du som pedagog undersøke hvordan samiskspråklige barn oppfatter visse grammatiske former. SIM står for Samisk impressiv morfologisk test. Testen er basert på peking, slik at barnet ikke trenger ...
 • Utfordring 2 - tolkens prosesstid

  10.11.2021 | Kapittel

  ...nevnt i forrige avsnitt, kan det ta noen sekunder fra du sier noe til den tegnspråklige får med seg ytringen via tolken. En vanlig utfordring her er at den som ser på tolken blir for sen til å respondere ...
 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  Framfor alt er det viktig at den som får ansvar for følelsessamtalene, har interesse for og lyst til å jobbe med dette temaet på denne måten og med dette barnet. Den voksne må kjenne barnet og være innstilt ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...fysisk tilrettelegging av læringsmiljøet tilpasset opplæring og pedagogisk tilrettelegging Her kan du lese om kartlegging for å avdekke behov  mulige utfordringer for elevene  to hovedretninger i leseopplæringen ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...beskjeder. Skal du fortelle noe, ta små pauser i setningene. La den du snakker til se ansiktet ditt. Snakk tydelig (ikke overdriv!) Ikke vær redd for å gjenta beskjeder eller spørsmål når du skjønner at de ikke ...
 • Quiver

  22.08.2017 | App

  ...med ark printet ut fra Quiver. Når du skanner arket med appen, blir det du har fargelagt “levende” på skjermen. Du kan ta bilde og video av det som skjer. Dette gjør at du kan bruke innholdet til å lage egne ...