Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 2447 treff.
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...språkvanskene?”. Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk. Det er viktig å merke seg at resultatene fra Språk 5 - 6, eller en hvilken som helst test, må sees i sammenheng med andre opplysninger ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  Kommunikasjon generelt er et risikabelt prosjekt. Det er ingen garanti for at vi skjønner hverandre når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri ...
 • Hvis eleven skal lese en bok

  05.02.2024 | Kapittel

  i denne beskrivelsen. App-en er vesentlig enklere å navigere i for elever med nedsatt syn. Dersom du har laget en bok som ivaretar tipsene over vil det være enklere for elever med nedsatt syn og blindhet ...
 • Tips til lærere

  08.06.2016 | Artikkel

  ...dels befinner seg innenfor samme ordklasse, for eksempel verb, adjektiv eller spørreord. Vi anbefaler at alle som har kontakt med eleven får oversikt over hvilke fokusord som det jobbes med til enhver tid ...
 • Forslag til undervisningsopplegg

  06.05.2022 | Kapittel

  ...begynner med koding bør teste analog koding først. Dette opplegget kan brukes fra 1.klasse. Hva trenger du? Kodebrikker og brett til analog koding, for eksempel: hoppe, klappe, venstre, høyre, fremover, bakover ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...kan du enkelt høre på ordene mange ganger. Ordparene presenteres i tilfeldig rekkefølge, slik at det stadig kommer nye ordpar. Guldal Lále består av fire typer oppgavesett: Ordsortering: Her skal du gjenkjenne ...
 • ChromeVox for Chromebook

  08.03.2024 | Kapittel

  Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om ChromeVox. Innhold i dette kapitlet: Taleinnstillinger ChromeVox-panelet ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...har hatt en enorm utvikling. Mot slutten har vi trappet ned bruken av følelsesmerker. Det ser ut til at hun har mindre behov for dem.» «Vi er tryggere sammen med eleven og han er mer forutsigbar. Vi tenker ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...barn introduseres for tolk, er det en fordel at de har aldersadekvate tegnspråkferdigheter og erfaring med tegnspråklig kommunikasjon. I filmen under kan du se en mor og en pedagog sine betraktninger rundt ...
 • Introduksjon til Teams med skjermleser

  18.09.2020 | Kapittel

  Teams er en samhandlingsplattform. Du kan logge deg på Teams direkte fra nettleseren, men det finnes også egne apper for pc, nettbrett og smarttelefon. De mest brukte funksjonene i Teams er samtaler, deling ...