Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 2358 treff.
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...spill kan elevene lytte, drøfte, se, snakke og erfare. I motsetning til trykt tekst, former og påvirker du innholdet i spill. Dette gir en del muligheter for spennende diskusjoner og samtaler i klassen. Lærerens ...
 • Synsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...normalseende, og kompenserer ved å bruke hørselen og berøringssansene mer aktivt i læringen. Det gjør at de husker bilder og former på en annen måte, og dette kan gjøre det vanskelig å snakke med normalseende ...
 • Erfaringsensomhet

  29.03.2016 | Artikkel

  ...hjernesvulst Når slike elever ikke tar opp boka og begynner å arbeide, kan det skyldes at hjernefunksjoner som regulerer atferd, gjør at de ikke makter å komme i gang. Både elever og lærere kan trenge å reflektere ...
 • iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltakelse?

  22.11.2018 | Artikkel

  Pilotprosjektet undersøket hva eleven selv, lærere og rektor mener er viktig for at bruk av iPad  bidrar til at elever med lese- og skrivevansker får økt mulighet til deltakelse i klassens faglige og ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte ...
 • Søk om systemtjenester

  05.05.2017 | Tjeneste

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner. Forhåndsdrøfting Statped tilbyr og ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste forhåndsdrøfter alle søknader om systemtjenester med oss. Ta kontakt ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og teknologi

  20.11.2018 | Artikkel

  ...dette som er den vesentligste forskjellen fra andre papirbaserte kommunikasjonshjelpemidler. Her kan du se en erfaringsfilm fra barnehage i bruk av Pegasus som er et enkelt ferdiglaget   kommunikasjonsverktøy ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...boka og kommer med gode tankevekkere. Cumulus-serien er tydelig differensiert, og vi har kjennskap til at bøkene også nyttes for tilrettelagt undervisning i videregående skole. Bliss-symbolene er hentet fra ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ikkje har verbalspråk, eller har lite verbalspråk ikkje har forstått at dei må vende seg til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Les mer på sidene ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk. De erfarer at barna er mindre frustrerte. Dette samspillet er viktig for ...