Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 2398 treff.
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  Når barn skal begynne å samhandle med tolk, er det viktig at de voksne rundt barnet er med og støtter barnet. I modulen Barn og tolking/språkkompetanse, fikk vi se en situasjon der en voksen støttet barnet ...
 • Skanning av tekst

  18.12.2023 | Kapittel

  Dette forutsetter at teksten ikke skannes inn som bilde, men gjennomgår tekstgjenkjenning med OCR-programvare (OCR = Optical character recognition). Når du skanner et dokument, ender du opp med et bilde ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...i lese- og skriveopplæringa og hva kjennetegner god lese- og skriveopplæring. Refsahl er tydelig på at det ikke finnes noen snarveier, man må gå veien om fonologien og lære bokstavene og bokstavenes lyder ...
 • Book Creator for elever med nedsatt syn og blindhet

  21.11.2019 | Kapittel

  ...som kan gjøre det enklere for barn med nedsatt syn og blindhet. Vi har tatt utgangspunkt i app-en som du kan laste ned på iPad. Særlig for elever med blindhet vil nettleserversjonen være helt annerledes, ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  Med 3DL kan du visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek ...
 • Aktiviteter med bokstaver og språklyder

  30.05.2023 | Kapittel

  ...de ikke den interessen er det vår oppgave å vekke den. Du kan også møte elever i skolen som ikke har vist interesse for bokstaver ennå, eller at interessen deres ikke har blitt oppdaget og stimulert. Heldigvis ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  ...helseforetak, dekkes reiseutgifter av HELFO, jamfør pasientreiseforskriften (lovdata.no). Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515. Dersom utredningen ikke dekkes av pasientreiseforskriften, kan foreldre/foresatte ...
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  Slik reduserer du auditiv og visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.   I barnehagen vil det ofte være behov for å tilrettelegge for at barn med nedsatt hørsel ...
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser. Forekomsten av språkvansker regnes å ligge på mellom 3 og 7 %, og ingenting tyder på at forekomsten er høyere for flerspråklige barn. Flerspråklighet skaper ikke utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...spill kan elevene lytte, drøfte, se, snakke og erfare. I motsetning til trykt tekst, former og påvirker du innholdet i spill. Dette gir en del muligheter for spennende diskusjoner og samtaler i klassen. Lærerens ...