Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 2436 treff.
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn

  01.03.2021 | Kapittel

  ...programmeringsverktøy du velger vil være av stor betydning.     Det er et stort utvalg av både programmeringsverktøy og programmeringsspråk som kan anvendes i opplæringssammenheng. Det er viktig at du som lærer finner ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...i lese- og skriveopplæringa og hva kjennetegner god lese- og skriveopplæring. Refsahl er tydelig på at det ikke finnes noen snarveier, man må gå veien om fonologien og lære bokstavene og bokstavenes lyder ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...få tilrettelegging på eget nivå, som betyr at det ikke må velges et enklere program fordi det innebærer mindre tekst og et forenklet språk. Som lærer kan du hjelpe eleven ved å gjennomgå nye begrep i forkant ...
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  ...finn din egen som du selv synes er god å synge med disse variantene. Kommer du ikke på noen sanger, kan "gubba noa" være et eksempel på en sang som kan brukes på denne måten. Dersom du spiller gitar, vil ...
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språk 6-16 er digital og består av en manual og testark. Når du har lastet ned den digitale versjonen, kan du skrive ut manual og testark om du ønsker det. Innhold Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  ...helseforetak, dekkes reiseutgifter av HELFO, jamfør pasientreiseforskriften (lovdata.no). Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515. Dersom utredningen ikke dekkes av pasientreiseforskriften, kan foreldre/foresatte ...
 • Avlesningsoppgaver

  16.04.2024 | Kapittel

  På denne siden finner du avlesningsoppgaver tilknyttet tegnspråktekster. Avlesningsoppgavene passer for ulike trinn og kan brukes med en elev, en gruppe eller en klasse.    Oppgaver til fortellingen om ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...kan være en god arbeidsmåte når barn strever med å forstå og formidle følelsene sine. Bakgrunnen for at barn får problemer med å håndtere følelser, kan være psykologiske overbelastninger. Dette kan skyldes ...
 • Vi er laget - en film om samarbeid

  13.12.2023 | Kapittel

  Vi er laget - Tekstet En forutsetning for et godt tilrettelagt opplæringstilbud er at laget rundt barnet samarbeider godt. Gode rolleavklaringer der de ulike aktørene utfyller hverandre er viktig. PP-tjenesten ...
 • Sånn er Jeg, og Sånn er det

  27.01.2016 | Nettressurs

  ...arbeidshefte. Se filmene og last ned heftet her. Mange barn og unge har nedsatt funksjonsevne. Vi håper at DVD-ene bidrar til å skape inkluderende læringsarenaer og gode sosiale fellesskap for alle på skolen ...