Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 989 treff.
 • Video transcription Dannyelle Valente, Sophie Blain, Anna Rita Galliano, Edouard Gentaz, Dominique Archaumbault, Lola Chennaz

  18.04.2021 | Artikkel

  ...for the texting. If a page is open and which one also to play with objects that the child can move over the page, smart textiles like some textile of which the resistivity changes when it's folded. And ...
 • Opptak fra Statpedkonferansen 2023

  29.03.2023 | Artikkel

  Årets konferanse hadde  fokus på utenforskap, skolefravær og de vanskelige overgangene. Tirsdag 14. mars Tirsdag 14. mars Onsdag 15. mars Onsdag 15.mars ...
 • Overgang til videregående

  25.04.2017 | Artikkel

  ...teknisk, fysisk, psykososial og pedagogisk tilrettelegging av opplæringssituasjonen. Les mer om overgangen til videregående skole på udir.no  ...
 • Statpedkonferansen

  17.01.2024 | Fagområde

  ...kompetanse og samarbeidevne anerkjenner styrker og læringspotensial hos barn og elever reflekterer over eget handlingsrom i et profesjonelt læringsfellesskap Gratis digital konferanse 25.april 2024   ...
 • Video transcription Julie Mulet

  07.09.2023 | Artikkel

  ...building. They can be verbal, like a person's voice when the pawn enter his or her office or nonverbal, like the sound of the elevator. (indistinct computer voice) We tested this device with five visually ...
 • Video transcription Julie Mulet

  18.04.2021 | Artikkel

  ...building. They can be verbal, like a person's voice when the pawn enter his or her office or nonverbal, like the sound of the elevator. (indistinct computer voice) We tested this device with five visually ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...endring og avslutte nåværende aktivitet. Det finnes også tilsvarende apper for Android.   Reminder With Voice Reminder(iOS) Dette er en app (tidligere Aida Reminder) som gir deg visuelle og auditive påminnelser ...
 • Læremidler for blinde og sterkt svaksynte

  03.02.2022 | Tema

  På denne siden får du oversikt over læringsressurser til blinde og sterkt svaksynte barn og elever. Du finner tilrettelagte lærebøker, materiell og læremidler. Ressursene kan bestilles og/eller lastes ...
 • Auditive prosesseringsvansker (APD)

  01.03.2018 | Artikkel

  APD er et overordnet begrep for ulike vansker med å bearbeide hørselsinntrykk.  APD gir seg til kjenne som en lyttevanske. Den sameksisterer vanligvis med andre nevroutviklingsforstyrrelser, som dysleksi ...
 • The Child In Context Intervention (CICI):A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

  05.09.2019 | Artikkel

  ...hjerneskade over tid (kroniske symptomer) for barn i alderen 5-16 år. Intervensjonene skal foregå både hjemme og på skolen, og foreldre er involvert og får oppfølging. Prosjektet skal foregå over en fem års ...