Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 1047 treff.
 • Personvernerklæring

  10.01.2024 | Publikasjon

  ...bruker disse til å levere og forbedre tjenester og videreutvikle nettressurser. Her får du oversikt over hvilke opplysninger vi samler, hvorfor vi samler dem, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan reservere ...
 • Synsveiledere

  10.10.2018 | Artikkel

  ...av hender Barnet får informasjon om temperatur, form og struktur når det fører hendene systematisk over gjenstander. Ved at voksne bruker hendene sammen med barn som er blinde, kan de utforske og lære gjennom ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...dem. Omgivelsene har ofte få holdepunkter til å reagere adekvat på barnet. Det kan være lett å overvurdere eller undervurdere disse barna. Barna kan for eksempel vise interesse og forståelse ved å snu seg ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd.  Gode tiltak Samarbeid mellom hjem, barnehage og skole bør etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Det bør lages en plan for overgangen. Ku ...
 • Word e-bøker og tilrettelegging av tekst

  23.02.2024 | Kapittel

  og tekst i tilrettelagte e-bøker i Word begynner alltid fra venstre marg. Dette gjelder også overskrifter, de er aldri sentrert. Sidetall Sidetallet i boka i visuell skrift settes alltid øverst på sida ...
 • Word

  10.09.2019 | Kapittel

  Alle hurtigtaster for Windows og Office (se over) gjelder også i Word. I tillegg kan du bruke følgende hurtigtaster: Bytt mellom åpne Word-dokumenter: Ctrl+F6 Endre skrifttype: Ctrl+Shift+f Endre skriftstørrelse: ...
 • Tips til lærere

  08.06.2016 | Artikkel

  ...eksempel verb, adjektiv eller spørreord. Vi anbefaler at alle som har kontakt med eleven får oversikt over hvilke fokusord som det jobbes med til enhver tid. Innenfor hvert tema ligger det oppgaver som er ...
 • Kartlegging av utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vi mistenker at noen har språkforstyrrelser, er god kartlegging en forutsetning for å få oversikt over hvilken type vanske det er snakk om, grad og omfang.  Å kartlegge språkforstyrrelser vil si å kartlegge ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...utarbeidet en egen veileder med fokus på overgangen mellom førskole og barneskole. Veilederen gir informasjon og utfyllende konkretisering av hvordan overgangen kan forberedes og gjennomføres på en god ...
 • Statement for the International Tactile Reading Conference©

  07.09.2023 | Artikkel

  Conference shall be triennial, arranged every third year, in various European countries alternating over time. The ambition is to offer multiple ways of presentations, such as: Shorter oral presentations ...