Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 1023 treff.
 • 2.5 Samarbeid

  28.05.2024 | Kapittel

  ...som kan bidra til at hen opplever det som motiverende og meningsfullt å delta i samtale.  Det overordnede målet er at barnet, den unge eller voksne skal kunne forstå, kunne uttrykke det hen selv vil og ...
 • Mulige årsaker

  25.08.2017 | Kapittel

  Det kan føre til at de lett blir overstimulert ved å ta inn for mange inntrykk, eller understimulert ved å ta inn for få inntrykk. Hvis barnet får for få inntrykk over lengre tid, kan det være nærliggende ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  ...utregning kan gjøres: Åpne Word og Excel Skriv det aktuelle regnestykket i Word. Eksempel: 75 *5 = Skift over til Excel: Alt+Tab Skriv = etterfulgt av regnestykket i celle A1 (eller kopier regneuttrykket uten ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt i overgangen mellom barnehage og skole er særdeles viktig for barn med autisme ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har eleven oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og kanskje også mer aktivt. Det er av stor betydning at ...
 • Orienteringsteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel en fortauskant, stiller eleven seg med samlede ben og hælene mot kanten. Det er viktig at overkroppen og hælene står i samme retning. Hvis ikke vil eleven ta retningen som føttene er vendt mot.  Ta ...
 • Organisering og planlegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...hva som fungerer og reflektere over hva som kan forbedres planleggingspm Det kan være nyttig selv å utføre det klassen skal gjøre uten å bruke synet. Kanskje blir du klar over at noen elementer blir vanskeligere ...
 • Lang taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...planer med taktile symboler Taktile planer er planer hvor taktile symboler kan festes for å gi oversikt over hva som skal skje. Planene kan lages for en dag, en aktivitet eller del av en aktivitet. En taktil ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende. Statped har i samarbeid med ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  ...romvesenet gå nedover gata, hvordan ville du følt deg da? Overrasket Redd Nervøs 2.Fortell barnet om egne opplevelser der du har følt deg overrasket, redd eller nervøs. Ta gjerne en situasjon som ikke er ...