Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 989 treff.
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende. Statped har i samarbeid med ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  ...romvesenet gå nedover gata, hvordan ville du følt deg da? Overrasket Redd Nervøs 2.Fortell barnet om egne opplevelser der du har følt deg overrasket, redd eller nervøs. Ta gjerne en situasjon som ikke er ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...tilrettelegging som gir de beste læringsmulighetene. Før man starter vurderingen er det viktig å være klar over hva som er viktig å vurdere. Det man vurderer bør først og fremst ha betydning for tiltak og tilrettelegging: ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet sin side skrevet av overlegene Peter Bekkhus-Wetterberg og Anne Brækhus. Hva er PPA? PPA er en demensform som starter med språklige ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...den enkelte best mulig livskvalitet. Refleksjon Etiske overveielser handler om at vi må reflektere over handlingene våre. Barn og unge med multifunksjonshemming er ofte i en sårbar livssituasjon. De kan ...
 • Sensorisk annerledeshet

  15.06.2022 | Kapittel

  ...annerledeshet kan være krevende dersom det ikke tilrettelegges. Overbelastning og stress Elever med sensoriske annerledeshet kan være hypersensitive (overfølsomme) eller hyposensitive (underfølsomme) for sanseinntrykk ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...trenger vedvarende og omfattende oppfølging over tid av ulike instanser. Disse elevene er avhengig av foreldre som har overskudd og kapasitet til å følge opp over tid. Den profesjonelle part (barnehage/skole ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...må sørge for at organiseringen av leken gjør det mulig for barnet å delta. Noen barn blir fortvilet over å ikke klare å henge med, og uttrykker dette på den måten de kan. Hvis man ikke er oppmerksom på hvilke ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  (Routman, 2003). Vær nøye med å få med barnas egentlige meninger. En måte å kontrollere dette på er å oversette teksten til norsk tegnspråk og lese teksten om igjen til barnet. Å formidle mening er viktigere ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...å ha oversikt over både rader og kolonner, særlig hvis arkene er store. Seende har oversikt over hele skjermbildet og kan lett sjekke for eksempel formellinje eller en kolonneoverskrift selv om skrivemerket ...