Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 1035 treff.
 • Møter i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...skru den av under møtet: JAWS: Ins+Mellomrom, s SuperNova: Venstre Ctrl+0 (tallet null på tallrekka over bokstavene) NVDA: Ins+s Noen råd for at møtet skal oppleves som inkluderende også for den som bruker ...
 • Levér bøker for elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  Logg inn her med skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å å se hvilke skolelydbøker eleven ...
 • Arbeid med undervisningsmateriellet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...mulig er tastetrykkene som skal til for å uttrykke et ord, alltid befinner seg på de samme tastene. Overlegget ser alltid likt ut og symbolene endres ikke utenfor aktivtetsraden. Dermed vil det bli mulig etter ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  Redskap i språkutviklingen - Eskil prater med hendene Betydningen av kompetanse Kompetanseoppbygging over tid med støtte er avgjørende i Fyresdal. Betydningen av kompetanse Fritid og venner Kommunikasjon ...
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...svaksynte. Barn og unge med en alvorlig synsnedsettelse kan være mer sårbare for psykologisk overbelastning enn normalt seende barn. Selv om disse barna på de fleste områder er lik alle andre barn, følger ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...eksempler I antologien Felleskap i lek og læring, under overskriften inkluderende læringsaktiviteter, kan du lese mer om hvordan tiltakene over er brukt i veiledning fra rådgivere i hvor Statped har vært ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...for deg som har personleg interesse for Statpeds fagområde, eller som er direkte knytt til desse. Over 80 % av dei som bruker nettstaden, er pedagogar, foreldre og medarbeidarar i pedagogisk-psykologisk ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...musklene kan være ømme når man kjenner på dem. Ved enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved lydgivning. Logopedisk oppfølging og rådgiving I Statped har vi en helthetlig tilnærming ...
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...det å tolke i situasjoner med barn, sammenlignet med det å tolke for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem ...
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...håndform, plassering, retning, vridning og bevegelse. Ikke-manuelle deler kan være bevegelser med overkropp, hode, munn, kinn, øyne og øyebryn (Vonen, 2020). Her vil du få en nærmere forklaring på enkelte ...