Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 1034 treff.
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...håndform, plassering, retning, vridning og bevegelse. Ikke-manuelle deler kan være bevegelser med overkropp, hode, munn, kinn, øyne og øyebryn (Vonen, 2020). Her vil du få en nærmere forklaring på enkelte ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk. Kartleggingsverktøyene kan være til nytte for alle som jobber ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...aldri en diagnose. Fordi vansken er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken til utfordringene de har. Det kan gjøre situasjonen ennå vanskeligere å håndtere. Noen utvikler ...
 • Gode lesestrategier

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...bakgrunnskunnskap og stimulering av lesemotivasjon i tett sammenheng. Boka inneholder en skjematisk oversikt over disse tre områdene som er nyttig for lærere i planlegging av undervisningen. Boka er en oppdatert ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...trenger hjelp til å skille de ulike opplysningene i oppgaven fra hverandre for å få bedre oversikt over sammenhengen. Aktiv bruk av konkreter, bilder og illustrasjoner som støtte i undervisningen hjelper ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...elev har fått vedtak om spesialundervisning. I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse. Helårsopplæringen ...
 • Video transcription Carla Sena, Waldirene Carmo

  07.09.2023 | Artikkel

  ...researchers from two public universities in Sao Paulo and we have been conducting research in this area for over 20 years. The title of this presentation is Tactile Cartography Courses in the Continued Education ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...one is the longest. And it looks like the second one in from the left is the longest. So, I fall out over to 70, but the month is April. So, that would be April and then the years. So, oh, I might wanna look ...
 • DAISY bøker

  23.02.2024 | Kapittel

  ...navigere i innholdet. Teksten er formatert med bl.a. sidetall og overskrifter. Du kan sette bokmerker, søke på tekst og navigere i overskrifter. Hvem produserer DAISY-bøker Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...informasjon for å sette i gang. Sjå informasjon om brukarmanual nedst i teksten. Fase 1: Overlevering Her lærer barnet å overlevere eit symbol, for så å få noko det har lyst på. Symbolforståing er unødvendig i denne ...